Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2006/07:532 av Ceballos, Bodil (mp)

den 15 maj Interpellation 2006/07:532 Flyktingars rätt till garantipension av Bodil Ceballos mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Kvotflyktingar borde enligt lagstiftningen tillerkännas garantipension i egenskap av just kvotflyktingar men nekas ändå detta. Vissa får den och vissa får den inte. Omständigheterna

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingars rätt till garantipension

Interpellation 2006/07:404 av Pertoft, Mats (mp)

den 13 mars Interpellation 2006/07:404 Elevmedverkan i gymnasieskolans lokala styrelser av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har tydligt tillkännagivit att man inte tänker låta försöket med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolor få fortsätta efter det att den

Inlämnad: 2007-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:395 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 mars Interpellation 2006/07:395 Undantag för waldorfskolorna från de nationella proven i årskurs 3 av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har aviserat att man ämnar införa nationella prov i årskurs 3 för alla elever i Sveriges grundskolor, kommunala som fristående.

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:251 av Holm, Ulf (mp)

den 24 januari Interpellation 2006/07:251 Läroböcker som inte överensstämmer med skolans värdegrund av Ulf Holm mp till statsrådet Jan Björklund fp På Miljöpartiets initiativ fick Statens skolverk 2005 i uppdrag att göra en granskning av hur läroböcker som används i grund- och gymnasieskolan bidrar till undervisningen

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Läroböcker som inte överensstämmer med skolans värdegrund

Interpellation 2006/07:240 av Pertoft, Mats (mp)

den 19 januari Interpellation 2006/07:240 Tom Tits Experiment av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Sverige är i stort behov av pedagogisk förnyelse, särskilt inom områdena naturvetenskap och teknik. I Södertälje finns Sveriges största science center, Tom Tits Experiment, vars huvudsakliga uppgift

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tom Tits Experiment

Interpellation 2006/07:209 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 januari Interpellation 2006/07:209 Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning 2006 att fritidsverksamheten ute i landet är en torftig och ensidig verksamhet. Stora grupper och små resurser. Fritidshemmen

Inlämnad: 2007-01-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids

Interpellation 2006/07:161 av Pertoft, Mats (mp)

den 14 december Interpellation 2006/07:161 Kurser i svenska för utländsk vårdpersonal av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Det råder brist på läkare och annan högutbildad vårdpersonal i Sverige. Samtidigt är många färdigutbildade läkare, sjuksköterskor och tandläkare inskrivna på arbetsförmedlingen.

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)