Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:979 av Pertoft, Mats (mp)

den 10 augusti Fråga 2009/10:979 Möjligheten att få information om tillgängligheten till läkemedel av Mats Pertoft mp till socialminister Göran Hägglund kd I samband med utförsäljningen av ett antal av apoteken har det uppstått ett nytt problem. Tidigare var det möjligt att på ett apotek få hjälp med information

Inlämnad: 2010-08-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:454 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:454 Jämställdhetsbonus och kärnfamiljen av Gunvor G Ericson mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det har visat sig att regeringens jämställdhetsbonus gynnar kärnfamiljer genom kravet på att vårdnaden ska vara gemensam för att bonusen ska gälla. Det

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:404 av Lindholm, Jan (mp)

den 18 januari Fråga 2009/10:404 Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer av Jan Lindholm mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För familjer som separerat och bor i skilda boenden är tillvaron på många vis extra besvärlig. Inte bara för de berörda barnen utan många gånger även för föräldrarna. Ett

Inlämnad: 2010-01-18 Besvarare: Göran Hägglund ()

Skriftlig fråga 2009/10:386 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 22 december Fråga 2009/10:386 Papperslösas rätt till sjukvård av Gunvor G Ericson mp till socialminister Göran Hägglund kd I december 2008 ställde jag frågor till socialministern om vilka initiativ ministern kommer att ta för att utreda hur papperslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso- och sjukvård

Inlämnad: 2009-12-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:376 av Ceballos, Bodil (mp)

den 18 december Fråga 2009/10:376 Innebörden av termen transportabilitet i medicinska sammanhang av Bodil Ceballos mp till socialminister Göran Hägglund kd På en hearing i riksdagen om de apatiska barnen diskuterades bland annat Migrationsverkets användning av begreppet transportabilitet. I praxis gäller att en

Inlämnad: 2009-12-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2009/10:172 av Lindholm, Jan (mp)

den 14 december Interpellation 2009/10:172 Kunskap om vissa cancerrisker av Jan Lindholm mp till socialminister Göran Hägglund kd Frågan om hälsobesvär kopplade till så kallade sjuka hus har debatterats till och från i Sverige sedan 1970-talet. Medierna lyfter gärna fram exempel på problemet när någon omständighet

Inlämnad: 2009-12-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kunskap om vissa cancerrisker

Skriftlig fråga 2009/10:282 av Holm, Ulf (mp)

den 3 december Fråga 2009/10:282 Blodgivning och diskriminering på grund av sexuell läggning av Ulf Holm mp till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen har nu efter flera års utredande kommit med nya föreskrifter för vad som ska gälla för personer som lämnar blod. Tidigare har det varit helt förbjudet

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)