Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:328 av Lundström, Nina (fp)

den 25 januari Interpellation 2004/05:328 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering av hyresgäster De kommunala bostadsföretagen har en dominerande roll på många lokala bostadsmarknader genom det stora innehavet av bostäder. Bostäderna ägs av kommunmedborgarna vilka ytterst är

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:318 av Andrén, Gunnar (fp)

den 20 januari Interpellation 2004/05:318 av Gunnar Andrén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om framtiden för elkonsumenterna Den 27 januari 2004 besvarade statsrådets företrädare som energiminister, nuvarande kultur- och utbildningsministern Leif Pagrotsky, två interpellationer som ställts mot bakgrund

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:312 av Patriksson, Runar (fp)

den 17 januari Interpellation 2004/05:312 av Runar Patriksson fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energikrisen Alltför många svenskar fruktar inte bara kylan som vintern medför, utan också de medföljande, säkra, strömavbrotten. Sverige tycks varje vinter stå lamslaget inför snabba väderomslag och påfrestningar

Inlämnad: 2005-01-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:302 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2004/05:302 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggarbetares rörlighet över gränser Den 1 november 2004 anordnades NordicBalticPolish Ministerial Meeting. En deklaration antogs med rubriken Increased exchange in the building sector between countries in the

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:300 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 12 januari Interpellation 2004/05:300 av Gunnar Nordmark fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillsynen av eldistributionen Den svåra storm som drabbade Sverige den 8 januari i år har bland annat lett till att hundratusentals hushåll och hela orter i södra och västra Sverige under dagar varit utan elektricitet.

Inlämnad: 2005-01-12 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:211 av Lundström, Nina (fp)

den 26 november Interpellation 2004/05:211 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens industripolitik Sex av tio invånare i Sverige bor i kommuner med bostadsbrist. Trots stor efterfrågan byggs det för få bostäder. Det är uppenbart att marknadens efterfrågan på bostäder inte får genomslag

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:99 av Darvik, Axel (fp)

den 1 november Interpellation 2004/05:99 av Axel Darvik fp till statsrådet Mona Sahlin om fler studentbostäder När bostadsbristen kopplar ett allt hårdare grepp om Sverige är det de unga som drabbas värst. Över 60 av Sveriges befolkning bor numera i en kommun med generell bostadsbrist. I en undersökning gjord av Hyresgästföreningen

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:80 av Lundström, Nina (fp)

den 27 oktober Interpellation 2004/05:80 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)