Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:266 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 22 februari Interpellation 2009/10:266 Situationen för dem som lämnat sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu har Försäkringskassan kommit med statistik för januari månad. Nedanstående uppgifter är hämtade från dessa data. Vid årsskiftet hade ca 14 300 personer

Inlämnad: 2010-02-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för dem som lämnat sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:281 av Holm, Ulf (mp)

den 3 december Fråga 2009/10:281 Arbetsmiljön på Samhall av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket under denna mandatperiod ses nu effekterna på svensk arbetsmarknad. Neddragningarna som genomförts har inneburit kraftigt minskade möjligheter

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:91 av Holm, Ulf (mp)

den 6 november Interpellation 2009/10:91 Sena utbetalningar från a-kassorna av Ulf Holm mp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Flera arbetslöshetskassor har långa handläggningstider på grund av den höga arbetslösheten och många får vänta länge innan de får sin ersättning. Statliga Alfakassan har nu

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sena utbetalningar från a-kassorna