Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1019 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1019 Upphävande av naturreservat av Mikaela Valtersson mp till miljöminister Andreas Carlgren c Enligt miljöbalken 7 kap. 7 får ett beslut om inrättande av naturreservat helt eller delvis upphävas endast om det finns synnerliga skälEnligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör upphävande

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1018 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1018 Skydd av Järvakilen i Upplands Väsby av Mikaela Valtersson mp till miljöminister Andreas Carlgren c Enligt uppgift i pressen Svenska Dagbladet den 8 september är miljöministern beredd att ta strid för naturvärdena i Stockholms gröna kilar för framtida generationerAlla berörda

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:991 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 17 augusti Fråga 2009/10:991 Obligatoriska klimat- och sårbarhetsplaner av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Många kommuner har inte insett allvaret i de kommande klimatförändringarna. Trots ökad sårbarhet fortsätter många kommuner att bevilja bygglov på tomter som riskerar att översvämmas.

Inlämnad: 2010-08-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:892 av Bolund, Per (mp)

den 11 juni Fråga 2009/10:892 Sveriges internationella agerande om valfångst av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Inför mötet i Agadir med Internationella Valfångstkommissionen IWC den 2125 juni diskuteras det så kallade Ordförandens förslag, som bland annat innebär jakt på utrotningshotade arter

Inlämnad: 2010-06-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:862 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 juni Fråga 2009/10:862 Problematiken med båten Seasides placering och tillstånd i Ekerö av Mats Pertoft mp till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan september 2009 ligger fartyget Seaside i Tappströms kanal vid infarten till Ekerö väster om Stockholm. Fartyget är en akut miljöbomb och kan förorena Mälaren

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:840 av Nihlén, Thomas (mp)

den 27 maj Fråga 2009/10:840 Miljökrav vid tillverkning av läkemedel av Thomas Nihlén mp till miljöminister Andreas Carlgren c Genom forskning på Chalmers i Göteborg vet man att industrier vid tillverkning av så kallade generikaläkemedel i till exempel Indien släpper ut stora mängder läkemedelsrester eller aktiv

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:752 av Ehn, Tina (mp)

den 26 april Fråga 2009/10:752 Sanering av sjön Ala Lombolo av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c I början av 1990-talet konstaterades att Ala Lombolo, en sjö strax söder om Kiruna centrum, var kraftigt förorenad av en mängd metaller, bland annat kvicksilver. Utredningarna visade att kvicksilvret

Inlämnad: 2010-04-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:746 av Ceballos, Bodil (mp)

den 23 april Fråga 2009/10:746 Den enskildes rådighet över sin egen mark av Bodil Ceballos mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har blivit uppmärksammad på ett ärende som kan sammanfattas enligt följande: Tredjeman anlägger en brygga med mera på en annans mark utan tillstånd, vare sig av markägaren eller

Inlämnad: 2010-04-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:314 av Bolund, Per (mp)

den 24 mars Interpellation 2009/10:314 Bränsle till svenska kärnreaktorer av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Uranbrytning har omfattande miljö- och hälsoeffekter var den än sker, men kan befaras vara särskilt bekymmersam i länder med svag miljö- och arbetsmiljölagstiftning. De svenska kärnreaktorerna

Inlämnad: 2010-03-24 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:313 av Bolund, Per (mp)

den 24 mars Interpellation 2009/10:313 Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I slutet av år 2007 visade en mycket omfattande och gedigen undersökning i Tyskland att frekvensen av leukemi var större hos barn som bodde i närheten av kärnreaktorer än hos

Inlämnad: 2010-03-24 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp av radioaktivitet från kärnkraftverk

Skriftlig fråga 2009/10:546 av Lindholm, Jan (mp)

den 18 februari Fråga 2009/10:546 Hantering av fosfor av Jan Lindholm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fosfor är i praktiken en ändlig resurs så som frågan om fosfor hanteras i dag. Vid brytning av fosfor från berggrunden tillförs det biologiska kretsloppet tungmetaller som exempelvis kadmium. Att sluta

Inlämnad: 2010-02-18 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:534 av Lindholm, Jan (mp)

den 17 februari Fråga 2009/10:534 Ekonomisk ersättning vid skada i bostad av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Personer som har oturen att drabbas av en osund bostad som förstör deras hälsa har svårt att få ersättning för sina förluster. Oavsett om det är fråga om en ägd villa eller bostadsrätt

Inlämnad: 2010-02-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:225 av Ehn, Tina (mp)

den 4 februari Interpellation 2009/10:225 Vargstammens framtida utveckling av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringens nya rovdjurspolitik har i och med vinterns licensjakt på vargen fått sin första kontakt med verkligheten. I proposition 2008/09:210 skriver regeringen: En planerad licensjakt

Inlämnad: 2010-02-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vargstammens framtida utveckling

Skriftlig fråga 2009/10:367 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 16 december Fråga 2009/10:367 Förbifartens laglighet i förhållande till EU:s miljökvalitetsnormer av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c I SvD i dag den 16 december framgår att halterna av partiklar i Förbifart Stockholms tunnel kommer att bli 4 000 mikrogram per kubikmeter i rusningstid

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Andreas Carlgren ()

Skriftlig fråga 2009/10:366 av Ehn, Tina (mp)

den 16 december Fråga 2009/10:366 Åtgärdsprogrammen för hotade arter av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Åtgärdsprogram för hotade arter, är sedan fem sex år tillbaka en väsentlig del av naturvården i Sverige. Arbetet med åtgärdsprogrammen är ett viktigt komplement till det mer omfattande och i

Inlämnad: 2009-12-16 Besvarare: Andreas Carlgren ()

Skriftlig fråga 2009/10:270 av Bolund, Per (mp)

den 2 december Fråga 2009/10:270 EU:s minskning av växthusgasutsläpp med 30 procent av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent, eller 30 procent om andra länder gör motsvarande åtaganden. I samband med klimatmötet i Köpenhamn

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2009/10:117 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 november Interpellation 2009/10:117 Kritiska punkter i den nationella planen för transportsystemet och Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Just nu pågår en planering av vilka infrastrukturinvesteringar som ska prioriteras under perioden 20102021. Med anledning

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kritiska punkter i den nationella planen för transportsystemet och Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2009/10:183 av Ehn, Tina (mp)

den 12 november Fråga 2009/10:183 Materialåtervinning för att minska miljöpåverkan av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen har nyligen presenterat en broschyr om ekoeffektiva tjänster och produkter. I denna presenteras tolv exempel på hur man med tekniska lösningar kan minska klimat- och

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Paginering