Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1017 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 september Fråga 2009/10:1017 Avregleringen och Östgötatrafikens tidtabeller av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I dag den 8 september rapporterar Östgöta Correspondenten om att pendlarna i Östgötatrafiken drabbas genom regeringens avreglering av järnvägen. Trots protester från 7 800

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1005 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1005 Höjning av banavgifter av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen talar ofta om behovet av smarta kombinationer av järnväg, väg och sjöfart. Där är vi helt överens. Mot bakgrund av detta ter sig regeringens strategi att höja priserna för tågtransporter

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:990 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 17 augusti Fråga 2009/10:990 Förebyggande åtgärder för klimatsäkring av Sveriges vägnät av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c För att klimatsäkra infrastrukturen inför kommande klimatförändringar krävs investeringar, till exempel för att minska sårbarheten vid ras, skred, storm och översvämningar.

Inlämnad: 2010-08-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:978 av Pertoft, Mats (mp)

den 10 augusti Fråga 2009/10:978 Kallelse av bilar till bilbesiktningen av Mats Pertoft mp till statsrådet Åsa Torstensson c I samband med att svensk bilprovning har öppnats för konkurrens har det uppstått ett nytt problem. Hitintills har bilägare alltid blivit kallade till bilprovningen när det varit dags för

Inlämnad: 2010-08-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:974 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 5 augusti Fråga 2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Åsa Torstensson c Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka avgifter som krävs för att myndigheten ska vara självfinansierad från den 1 januari 2011. Enligt det förslag som Transportstyrelsen

Inlämnad: 2010-08-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:959 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 juli Fråga 2009/10:959 Att säkra Östersjön mot oljekatastrofer av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Varje dag passerar fartyg nära Gotlands kuster med oljelaster som innehåller lika stor mängd olja som totalt släppts ut i Mexikanska golfen efter den katastrofala explosionen på en oljerigg.

Inlämnad: 2010-07-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:913 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 juni Fråga 2009/10:913 Förbud mot mopeder på cykelbanor av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I takt med att allt fler upptäcker det hälsosamma och miljövänliga i att cykla börjar det bli trängselproblem på cykelbanorna, speciellt i Stockholm och andra storstäder. Därför behövs det

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:839 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 27 maj Fråga 2009/10:839 Ökat cyklande till skolan av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Svenska barn behöver röra på sig mer. Länge var cykling till och från skolan ett naturligt sätt för barn att få en daglig dos motion. Men något oroväckande har skett. Slentrianmässigt skjutsas barn

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:700 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 1 april Fråga 2009/10:700 Ekoeffektivitet och ekonomi av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Inför och under det svenska ordförandeskapet i EU använde regeringen begreppet ekoeffektiv ekonomi. Till exempel lanserades en regeringsrapport med namnet Eco-efficient economyPå regeringens hemsida

Inlämnad: 2010-04-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:581 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Fråga 2009/10:581 Utbyggnad av järnväg av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I P1:s Morgon den 22 mars påstod statsrådet att regeringen bygger så mycket järnväg det går att göra. Banverket har redovisat andra uppgifter. Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga på vilka

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:580 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Fråga 2009/10:580 Nyinvesteringar i vägar av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I december 2008 beslutade regeringen att minst 50 procent av investeringen i ny infrastruktur ska gå till nya vägar, trots att densamma tidigare pläderat för ett transportslagsövergripande perspektiv.

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:571 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Fråga 2009/10:571 Utvärdering av konkurrensutsättning av Banverket Produktion av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Trafikutskottet anordnade en utfrågning den 18 februari med anledning av de aktuella tågförseningarna. Där framgick att ungefär 1 500 personer av dem som jobbar

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:533 av Pertoft, Mats (mp)

den 17 februari Fråga 2009/10:533 Felparkeringsavgiften av Mats Pertoft mp till statsrådet Åsa Torstensson c Är det rimligt att maximal straffavgift som kommunerna kan ta ut vid olovlig parkering på till exempel en handikapplats är 1 000 kronor 2004 beslutades denna gräns och det är nu hög tid att justera upp dagens

Inlämnad: 2010-02-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:222 av Lindholm, Jan (mp)

den 3 februari Interpellation 2009/10:222 Information om trådlös teknik av Jan Lindholm mp till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt uppgift avser Post- och telestyrelsen PTS att stänga sin webbtjänst Sändarkartan med vars hjälp medborgarna har kunnat se var basstationer för trådlös kommunikation är lokaliserade.

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Information om trådlös teknik

Skriftlig fråga 2009/10:426 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:426 Karta över basstationer för mobiltelefoni av Mats Pertoft mp till statsrådet Åsa Torstensson c Den 4 januari 2010 tog Post- och telestyrelsen bort den karta från sin hemsida som visar var basstationerna för det mobila telenätet är belägna i Sverige. Nu hänvisas intresserade i stället

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Åsa Torstensson ()

Skriftlig fråga 2009/10:327 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 11 december Fråga 2009/10:327 Rullstolar på tåg av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c I USA finns sedan 19 år tillbaka en lagstiftning som reglerar funktionshindrades rättigheter, ADA, Americans with Disabilities Act. Sveriges riksdag har i partipolitisk enighet beslutat att funktionshindrade

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:142 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 27 november Interpellation 2009/10:142 Nyckelfrågor kring finansiering av Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Just nu pågår åtgärdsplaneringen för trafikplanen 20102021. Här finns en möjlighet att styra om investeringar till att bli en del av klimatlösningen, i stället

Inlämnad: 2009-11-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2009/10:141 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 november Interpellation 2009/10:141 Förbifart Stockholm och kollektivtrafiken av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Inför Köpenhamnsmötet står världens ledare inför en avgörande utmaning. Det gäller att hitta metoder för att på ett snabbt och effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

Inlämnad: 2009-11-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Paginering