Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2006/07:691 av Oskarsson, Christina (s)

den 30 augusti Interpellation 2006/07:691 Trafikförsäkring av Christina Oskarsson s till finansminister Anders Borg m Den borgerliga regeringen har uttalat att den på sikt vill överföra trafikskadorna från det allmänna sjukförsäkringssystemet till trafikförsäkringen. I steg ett infördes en skatt om 32 procent på

Inlämnad: 2007-08-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2006/07:616 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:616 Gränshinder av Ann-Kristine Johansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Varje år flyttar eller pendlar mer än 40 000 människor mellan de nordiska länderna. Omkring 250 000 med nordiskt medborgarskap är bosatta i ett annat nordiskt land, och många kan vittna om att

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränshinder

Interpellation 2006/07:532 av Ceballos, Bodil (mp)

den 15 maj Interpellation 2006/07:532 Flyktingars rätt till garantipension av Bodil Ceballos mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Kvotflyktingar borde enligt lagstiftningen tillerkännas garantipension i egenskap av just kvotflyktingar men nekas ändå detta. Vissa får den och vissa får den inte. Omständigheterna

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingars rätt till garantipension

Interpellation 2006/07:499 av Kvarnström, Kurt (s)

den 27 april Interpellation 2006/07:499 Finsam av Kurt Kvarnström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För att råda bot på ohälsa och förhindra att människor lämnas utan stöd och i stället kan få hjälp för återgång i arbete, krävs ett aktivt arbete och samordnande insatser från samhällets olika aktörer.

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finsam

Interpellation 2006/07:117 av Nilsson, Karin (c)

den 30 november Interpellation 2006/07:117 Förtidspensionärernas ålderspension av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringens budgetförslag föreslås att personer med sjuk- och aktivitetsersättning förtidspension ska få en sänkt antagandeinkomst vilket förenklat innebär att de framöver

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förtidspensionärernas ålderspension

Interpellation 2006/07:109 av Arleklo, Ann (s)

den 30 november Interpellation 2006/07:109 Arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna och ansvaret för rehabiliteringsutredning av Ann Arleklo s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringens budgetproposition föreslås att arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaden avskaffas

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna och ansvaret för rehabiliteringsutredning

Interpellation 2006/07:30 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 25 oktober Interpellation 2006/07:30 Trygghet vid ålderdom av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringens budget under utgiftsområde 11, Trygghet vid ålderdom, står bland annat följande att läsa: De som kan komma att beviljas äldreförsörjningsstöd är personer som fyllt 65 år och

Inlämnad: 2006-10-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)