Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1169 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 maj Fråga 2000/01:1169 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om miljömässigt hållbar utveckling inom transportsektorn Den 16 januari framförde Björn Rosengren i ett anförande om fossilbränsleanvändning: Miljö och klimat är ett av de prioriterade områdena för Europeiska rådets möte den 15 och

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1115 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 25 april Fråga 2000/01:1115 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om tillämpningen i Sverige av de minimis-regeln Företagen i Norrlands glesbygder har vissa speciella svårigheter och fördyringar. Det kan gälla svårigheter att få lån eller riskkapital, svårigheten att rekrytera nyckelkompetens,

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1094 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 april Fråga 2000/01:1094 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om kommunala teknikskolor Antalet studerande som väljer studier i naturvetenskap och teknik är inte tillräckligt stort för att fylla de platser som finns på gymnasier och universitet. Detta är självklart allvarligt för Sveriges

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:465 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 december Fråga 2000/01:465 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om syfte med statligt ägande Sedan början av 1980-talet lämnar regeringen årligen en redogörelse för företag med statligt ägande. Redogörelsen innehåller en översikt över den statliga företagssektorn samt beskrivningar av

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)