Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1281 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1281 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om post- och bankservice i glesbygden I samband med att Posten fick bemyndigande att sälja Postgirot fick man också ansvar för att det i hela landet finns en grundläggande kassaservice. Något beslut om hur den rikstäckande

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1146 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1146 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om Samhalls framtid Samhall är ett statligt företag som sysselsätter 29 000 arbetshandikappade. Företaget är underleverantör till verksamheter inom industri- och tjänstesektorerna. Samhall startades dels för att ge arbetshandikappade

Inlämnad: 2000-06-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:293 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 november Fråga 1999/2000:293 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om Nationellt resurscentrum Med bestörtning har jag tagit del av informationen att styrelsen för NRC har tvingats avsluta sin verksamhet och att de anställda sägs upp. Enligt NUTEK är avsikten att NUTEK ska mainstreamas

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:266 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 november Fråga 1999/2000:266 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om tillvaratagande av lokala miljögruppers kompetens Många miljöorganisationer har negativa erfarenheter av sina kontakter med skogsägare och med skogsvårdsstyrelserna. Ofta upptäcks avverkningsplaner av jägare eller av

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)