Dokument & lagar (149 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:963 av Dingizian, Esabelle (mp)

den 22 juli Fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador av Esabelle Dingizian mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya siffror från Försäkringskassan visar att det fortfarande är svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens

Inlämnad: 2010-07-22 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni Fråga 2009/10:909 Arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade: Reformeringen av bevisreglerna 1993 har, i förening med den

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:887 av Olsson, LiseLotte (v)

den 10 juni Fråga 2009/10:887 Försäkringsrätt vid arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd och dåvarande regeringen uttalade också att: För stränga krav på visad

Inlämnad: 2010-06-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:475 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:475 Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att få en tidig bedömning när man just blivit sjuk är angeläget. Men det är också viktigt att det görs individuella bedömningar så att Försäkringskassans

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:724 av Olsson, LiseLotte (v)

den 15 april Fråga 2009/10:724 Uppdrag för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För demokratins skull är det viktigt att alla efter förmåga och vilja ges goda förutsättningar att delta i föreningsliv och i demokratiska samhällsinstitutioner. Detta är viktigt för samhällsutvecklingen.

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:319 av Larsson, Kalle (v)

den 30 mars Interpellation 2009/10:319 En omprövning av pensionssystemet av Kalle Larsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Pensionsmyndigheten har nu kommit med en prognos för utvecklingen av inkomstpensionen de kommande åren. Så mycket sänks din inkomstpension 2011: Inkomstpension respektive sänkning

Inlämnad: 2010-03-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: En omprövning av pensionssystemet

Interpellation 2009/10:238 av Frid, Egon (v)

den 10 februari Interpellation 2009/10:238 Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden av Egon Frid v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens trafikförsäkringsutredning presenterade den 11 januari i år sitt slutbetänkande, SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring Utredningens

Inlämnad: 2010-02-10 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden

Interpellation 2009/10:219 av Olsson, LiseLotte (v)

den 2 februari Interpellation 2009/10:219 Reglerna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Aftonbladet torsdagen den 28 januari hade ett uppslag med rubriken Så sjuka är de nya reglernaDe hade gjort en genomgång av dokument från Försäkringskassan om hur den borgerliga

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:418 av Olsson, LiseLotte (v)

den 21 januari Fråga 2009/10:418 Kompensation för sänkt bostadstillägg av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid årsskiftet förlorade ett antal personer rätt till sjukpenning. Några av dem fick i stället rätt till sjukersättning på lägre nivå. För personer som varit deltidssjukskrivna

Inlämnad: 2010-01-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson ()

Skriftlig fråga 2009/10:298 av Olsson, LiseLotte (v)

den 4 december Fråga 2009/10:298 Ansvar för rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den borgerliga regeringens huvudfrågor under mandatperioden har varit att minska kostnaderna för ersättning till sjuka och arbetslösa. Den aktiva politikens främsta insats är att vid

Inlämnad: 2009-12-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:200 av Linna, Elina (v)

den 18 november Fråga 2009/10:200 Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år av Elina Linna v till statsrådet Maria Larsson kd Generellt sett gäller att den som vill ska kunna fortsätta arbeta fram till 67 års ålder. För personer med funktionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:33 av Olsson, LiseLotte (v)

den 24 september Fråga 2009/10:33 Sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Efter årsskiftet har regeringen beslutat att skicka 54 000 svenska sjuk- och förtidspensionärer till Arbetsförmedlingen för att bryta deras utanförskapMen när socialförsäkringsminister Christina Husmark

Inlämnad: 2009-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:538 av Olsson, LiseLotte (v)

den 14 maj Interpellation 2008/09:538 Försämringarna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nästan tio månader har gått sedan försämringarna i sjukförsäkringen trädde i kraft. Försämringarna har skakat om Sverige. Det är många av oss som upprörs över att cancersjuka

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försämringarna i sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2008/09:919 av Ceballos, Bodil (mp)

den 12 maj Fråga 2008/09:919 Rätt till pension för utvisade av Bodil Ceballos mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De asylsökande som vid avslagsbeslut måste lämna landet har ofta arbetat under tiden i Sverige och då betalt skatt, inklusive inbetalningar till framtida pension. Då de sedan lämnar landet

Inlämnad: 2009-05-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:705 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2008/09:705 Extra anslag till Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har i en särskild skrivelse till regeringen från den 21 januari 2009 begärt ytterligare 950 miljoner kronor till förvaltningsanslaget för att klara verksamheten under

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:250 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 15 januari Interpellation 2008/09:250 Försäkringskassa utan förseningar av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har genomgått en stor förändring. 21 länsorganisationer och en statlig myndighet har slagits ihop till en gemensam myndighet. Kontor har stängts och flytt

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassa utan förseningar

Skriftlig fråga 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 8 januari Fråga 2008/09:467 Risk för uppsägningar och försenade utbetalningar på Försäkringskassan 2009 av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har försatt Försäkringskassan, de försäkrade och hela socialförsäkringssystemet i kristillstånd. Underskottet i Försäkringskassans

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:217 av Engström, Marie (v)

den 17 december Interpellation 2008/09:217 Sjuklönen och små företag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c I dag har arbetsgivarna ansvar för att betala sjuklön i 14 dagar. Tidigare hade företagen dessutom ett medfinansieringsansvar. Det togs bort år 2007. Vänsterpartiet stod bakom det beslutet

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjuklönen och små företag

Skriftlig fråga 2008/09:165 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 29 oktober Fråga 2008/09:165 Lokalisering av granskningsmyndighet för socialförsäkringarna av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har i budget föreslagit att den 1 juli 2009 bildas Inspektionen över socialförsäkringen, ISF. Myndighetens uppgift är att utöva tillsyn och

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:66 av Olsson, LiseLotte (v)

den 7 oktober Fråga 2008/09:66 Sänkt sjukpenning för cancersjuka av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Ekot uppmärksammar i dag en kvinna som har opererats för hjärntumör. Hon har trots cancerdiagnosen fått sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent samt en bortre tidsgräns på 18 månader.

Inlämnad: 2008-10-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)