Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:673 av Hedström, Lotta (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:673 av Lotta Hedström mp till utrikesminister Laila Freivalds om Mordechai Vanunu Efter att ha suttit i israeliskt fängelse i närmare 18 år, varav flera år i isolering, släpptes Mordechai Vanunu den 21 april i fjol. Han släpptes, men han släpptes inte fri. Det brott den forne kärnvapenteknikern

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:672 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:672 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:463 av Lindholm, Jan (mp)

den 15 mars Interpellation 2004/05:463 av Jan Lindholm mp till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Colombia Sista veckan i februari deltog jag tillsammans med andra riksdagsledamöter i en studieresa till Colombia. Vi fick information om den utdragna och blodiga väpnade konflikten, om den prekära MR-situationen

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:155 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 18 november Interpellation 2004/05:155 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Gaza, Västbanken och östra Jerusalem Situationen i de palestinska områdena är nu kritisk som resultat av den israeliska ockupationen. Både människor och varor förhindras röra sig fritt på de ockuperade

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:122 av Fridolin, Gustav (mp)

den 2 november Interpellation 2004/05:122 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Laila Freivalds om förändrad Mellanösternpolitik Återigen har diskussionen blossat upp om huruvida den svenska politiken i förhållande till konflikten mellan Israel och Palestina är under förändring, eller har förändrats i en riktning

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Laila Freivalds (S)