Dokument & lagar (91 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:655 av Andreasson, Martin (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:655 av Martin Andreasson fp till statsrådet Ylva Johansson om transsexuellas situation Transsexualism är ett psykiskt tillstånd som i ICD-10 beskrivs som en önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:654 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 maj Interpellation 2004/05:654 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om basindustrins energivillkor i Västmanlands län Den 7 maj 2005 skrev 61 socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd på DN Debatt under rubriken Vi måste sluta vilseleda om kärnkraftens avvecklingArtikeln belyste

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:591 av Romanus, Gabriel (fp)

den 16 maj Interpellation 2004/05:591 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Ylva Johansson om tandvårdsreform Den 8 februari svarade statsrådet Ylva Johansson på min interpellation om regeringens tandvårdspolitik. Hon kunde då inte ens ange en tidtabell för en tandvårdsreform, än mindre berätta om innehållet i en sådan.

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:582 av Andersson, Magdalena (m)

den 11 maj Interpellation 2004/05:582 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson om den psykiatriska vården och rättspsykiatri Vissa personer som begått brott döms till rättspsykiatrisk vård i stället för att avtjäna straffet i fängelse. Detta får ekonomiska konsekvenser för landstingen som är de som bekostar

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:568 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Interpellation 2004/05:568 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om värdighetsgaranti I en mycket intressant och trevlig interpellationsdebatt som jag själv hörde i kammaren mellan statsrådet och Alf Svensson fredagen den 17 december 2004 togs frågan upp om äldres situation och palliativ vård.

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 april Interpellation 2004/05:542 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:536 av Brus, Sven (kd)

den 19 april Interpellation 2004/05:536 av Sven Brus kd till statsrådet Ylva Johansson om äldres tillgång till särskilt boende Länsstyrelsen i Östergötland har i sex år i rad undersökt hur de äldres rättstrygghet tillgodoses i länets kommuner och rapporterat resultatet till Socialstyrelsen. Särskild uppmärksamhet har

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 april Interpellation 2004/05:509 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om cancervården 1997 beslutade riksdagen om prioriteringar inom vården. Beslutet innebar bland annat att personer med cancersjukdomar tillhör prioriteringsgrupp 1. Trots det får vi gång på gång rapporter om att personer med

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:503 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 30 mars Interpellation 2004/05:503 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet Den största delen av de godkända läkemedlen är receptbelagda på grund av att de är avsedda för behandling av sjukdomar som kräver läkarkontakt för diagnostik

Inlämnad: 2005-03-30 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)