Dokument & lagar (32 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:654 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 maj Interpellation 2004/05:654 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om basindustrins energivillkor i Västmanlands län Den 7 maj 2005 skrev 61 socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd på DN Debatt under rubriken Vi måste sluta vilseleda om kärnkraftens avvecklingArtikeln belyste

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:568 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Interpellation 2004/05:568 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om värdighetsgaranti I en mycket intressant och trevlig interpellationsdebatt som jag själv hörde i kammaren mellan statsrådet och Alf Svensson fredagen den 17 december 2004 togs frågan upp om äldres situation och palliativ vård.

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 april Interpellation 2004/05:542 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:536 av Brus, Sven (kd)

den 19 april Interpellation 2004/05:536 av Sven Brus kd till statsrådet Ylva Johansson om äldres tillgång till särskilt boende Länsstyrelsen i Östergötland har i sex år i rad undersökt hur de äldres rättstrygghet tillgodoses i länets kommuner och rapporterat resultatet till Socialstyrelsen. Särskild uppmärksamhet har

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 april Interpellation 2004/05:509 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om cancervården 1997 beslutade riksdagen om prioriteringar inom vården. Beslutet innebar bland annat att personer med cancersjukdomar tillhör prioriteringsgrupp 1. Trots det får vi gång på gång rapporter om att personer med

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:453 av Runegrund, Rosita (kd)

den 9 mars Interpellation 2004/05:453 av Rosita Runegrund kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åretruntboende i skärgården Riksdagen har beslutat om en ändring i jordabalken som innebär att tredimensionell fastighetsindelning är möjlig sedan den 1 januari 2004. Genom denna lag kan ett och samma hus ha olika

Inlämnad: 2005-03-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:429 av Larsson, Maria (kd)

den 28 februari Interpellation 2004/05:429 av Maria Larsson kd till statsrådet Ylva Johansson om stopplagens konsekvenser Enligt regeringens senaste besked kan en proposition om stopplagen, som stoppar privata entreprenörer med vinstintresse från att driva sjukhus, föreläggas riksdagen i slutet av mars. Det är fortfarande

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:425 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 24 februari Interpellation 2004/05:425 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparande åtgärder Statens energimyndighet STEM bildades 1998 och ska arbeta för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:351 av Andersson, Yvonne (kd)

den 2 februari Interpellation 2004/05:351 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ylva Johansson om äldre som lever i ensamhet Utvecklingen mot en ökad medellivslängd och ett allt större tillgodosett vårdbehov i hemmet har inneburit en ökad livskvalitet för många människor, en utveckling som vi kan vara stolta över.

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:294 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 december Interpellation 2004/05:294 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om förutsättningar för etablering av handelscenter I vårt demokratiska samhälle är fritt företagande en viktig grundpelare. Inte bara för att uppnå ett ekonomiskt välstånd, utan också för att individens grundläggande

Inlämnad: 2004-12-28 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:179 av Brus, Sven (kd)

den 19 november Interpellation 2004/05:179 av Sven Brus kd till statsrådet Ylva Johansson om vårdplatser i kommunala äldreboenden Behovet av en värdig vård och omsorg om de äldre är en av de viktigaste framtidsfrågorna i vårt samhälle. Även om de äldres hälsa förbättras och de friska åren blir fler kommer behovet av

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:178 av Runegrund, Rosita (kd)

den 19 november Interpellation 2004/05:178 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ylva Johansson om åtgärder för anhörigvårdare Anhörigvården utgör basen i vård- och omsorgsarbetet. För många är tillgången till en anhörig en förutsättning för att man ska kunna vårdas i hemmet. Utvecklingen inom vården och omsorgen

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:177 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 november Interpellation 2004/05:177 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ylva Johansson om valfrihet inom äldreomsorg och hemtjänst Respekten för de äldres integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Men betoningen på valfrihet får aldrig bli ett viktigare mål

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:176 av Sandahl, Olle (kd)

den 19 november Interpellation 2004/05:176 av Olle Sandahl kd till statsrådet Ylva Johansson om undernäring bland äldre Alltfler tvivlar på offentliga sektorns förmåga att sörja för de äldres trygghet. En intensiv debatt har underblåsts av kommunernas brist på resurser och personal, liksom flera fall av missförhållanden

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Paginering