Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:329 av Stenmark, Rigmor (c)

den 25 januari Interpellation 2004/05:329 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om etik och moral hos kommunala bostadsbolag Vi har den senaste tiden uppmärksammats på att flera kommunala bostadsbolag har registrerat bostadssökande under en längre tid. Man har enligt uppgift använt sig av en

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: etik och moral hos kommunala bostadsbolag

Interpellation 2004/05:297 av Stenmark, Rigmor (c)

den 29 december Interpellation 2004/05:297 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om långa bostadsköer Formellt sett saknar ett lägenhetskontrakt värde. I teorin kan vem som helst få ett hyreskontrakt. Den nuvarande uttolkningen av bruksvärdessystemet gör att hyran på stora och attraktiva lägenheter

Inlämnad: 2004-12-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:259 av Danielsson, Staffan (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:259 av Staffan Danielsson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om introduktionen av fossilgas Riksdagen beslutade år 2000 om en ny naturgaslag. Enligt den ska koncession, tillstånd, för en naturgasledning beviljas av regeringen endast om den är lämplig från allmän synpunkt,

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:100 av Stenmark, Rigmor (c)

den 1 november Interpellation 2004/05:100 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Mona Sahlin om bostadspolitikens mål Riksdagen har beslutat om målen för bostadspolitiken. Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:8 av Johansson, Kenneth (c)

den 16 september Interpellation 2004/05:8 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ylva Johansson om stopplagen och det kommunala självstyret Regeringspromemorian om överlämnande av ansvar för driften av sjukhus till privata entreprenörer, den så kallade stopplagen, har mottagits av nästan enstämmigt negativa reaktioner

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:6 av Lundgren, Kerstin (c)

den 15 september Interpellation 2004/05:6 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Ylva Johansson om förslaget till ny så kallad stopplag Det förslag till ny stopplag som utarbetas inom Socialdepartementet har mött en mycket tydlig och kompakt kritik från remissinstanserna. Konkurrensverket pekar på att konkurrensen försämras

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förslaget till ny så kallad stopplag