Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:666 av Fridolin, Gustav (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:666 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:588 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:588 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:586 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 13 maj Interpellation 2004/05:586 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om fallet Maarouf Bakgrund fallet Maarouf Nabil Maarouf fick ett barn Anna 1986, i dag 18 år gammal. Efter skilsmässan 1990 fick föräldrarna gemensam vårdnad. Nabil åkte till Tunisien 1991. Han hade på den tiden ett uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:559 av Fridolin, Gustav (mp)

den 27 april Interpellation 2004/05:559 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:373 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 9 februari Interpellation 2004/05:373 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylskäl Iranskan Kobra Kordbache gjorde sin plikt som sjuksköterska och vårdade en oppositionell. Därför blev hon efterlyst av den iranska regimen och tvingades fly till Sverige. I dag jobbar Firoze som undersköterska

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:323 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari Interpellation 2004/05:323 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Barbro Holmberg om återkallelse av permanent uppehållstillstånd Människor som kom hit som arbetskraftsinvandrare under 60-talet och som har arbetat och bott i Sverige under majoriteten av sin livstid fråntas sitt permanenta uppehållstillstånd

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Interpellation 2004/05:244 av Fridolin, Gustav (mp)

den 7 december Interpellation 2004/05:244 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Hans Karlsson om papperslösa i Sverige Förra sommaren avslöjades att en grupp människor som arbetade för Svenskt Stål AB arbetade under oacceptabla former. Personerna i fråga hade tillfälliga arbetstillstånd och var anställda av en tysk

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)