Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:582 av Andersson, Magdalena (m)

den 11 maj Interpellation 2004/05:582 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson om den psykiatriska vården och rättspsykiatri Vissa personer som begått brott döms till rättspsykiatrisk vård i stället för att avtjäna straffet i fängelse. Detta får ekonomiska konsekvenser för landstingen som är de som bekostar

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:483 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 21 mars Interpellation 2004/05:483 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrensvillkor avseende byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer.

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:469 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 15 mars Interpellation 2004/05:469 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lokalisering av vindkraftverk i Öresund Vid etablering av vindkraftverk finns många motstående intressen, som till exempel kulturmiljön, naturvården, boendemiljön, fiskens och yrkesfiskets krav. Under den tidsperiod

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Interpellation 2004/05:198 av Gustav Fridolin mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:142 av Thalén-Finné, Ewa (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:142 av Ewa Thalén-Finné m till statsrådet Mona Sahlin om svarthandel Hyresregleringen har skapat en svartmarknad för hyresrätter på flera orter i Sverige. Trots detta har vi inte sett några förslag från regeringen i syfte att minska svarthandeln. Den närmast legendariska inaktiviteten

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:117 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 november Interpellation 2004/05:117 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om hyressättningssystemet I Stockholms innerstad ligger hyrorna under den nivå som människor i allmänhet är beredda att betala. De ligger dessutom ofta under hyresnivåerna i Stockholms förorter. I och med detta tappar

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:75 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 26 oktober Interpellation 2004/05:75 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ylva Johansson om den psykiatriska vården Hösten 2003 tillsatte regeringen en psykiatrisamordnare för att se över psykiatrins organisation och föreslå förändringar. Psykiatrisamordnaren Anders Milton har därefter presenterat en

Inlämnad: 2004-10-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:51 av Axén, Gunnar (m)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:51 av Gunnar Axén m till finansminister Bosse Ringholm om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet Den 6 maj 2004 beviljade regeringen Stockholms läns landsting 400 miljoner kronor i omstruktureringsstöd. Bidraget betalas ut med 200 miljoner kronor i början av 2005

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:34 av Högström, Tomas (m)

den 24 september Interpellation 2004/05:34 av Tomas Högström m till statsrådet Ylva Johansson om remissrätten för företagsläkare Landstinget Västmanland har beslutat att privata sjukgymnaster med samverkansavtal från och med den 1 oktober inte längre får ersättning för de behandlingar som ges efter remiss från företagsläkare.

Inlämnad: 2004-09-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:19 av Lindblad, Göran (m)

den 21 september Interpellation 2004/05:19 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om antidiskrimineringsbyråerna Antidiskrimineringsbyråerna har vuxit upp runtom i landet som en folkrörelse. Successivt har dock antidiskrimineringsbyråerna blivit beroende av statsbidrag beviljade av Integrationsverket. Effekten

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:18 av Lindblad, Göran (m)

den 21 september Interpellation 2004/05:18 av Göran Lindblad m till statsrådet Ylva Johansson om psykiatrivården För ganska precis ett år sedan ställde jag en interpellation till statsrådet Engqvist om psykiatrivårdens sammanbrott. Statsrådet svarade under debatten i kammaren att psykiatrin var en för regeringen prioriterad

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: psykiatrivården

Interpellation 2004/05:10 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 16 september Interpellation 2004/05:10 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ylva Johansson om stopplagen I promemoria S2004/4905/HS från den 23 juni föreslår regeringen att ett förbud för landsting att överlåta driften av sjukhus till organisationer med vinstsyfte införs. Förslaget har remissbehandlats

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:2 av Westerberg, Per (m)

den 15 september Interpellation 2004/05:2 av Per Westerberg m till socialminister Berit Andnor om kostnadsansvaret för stöd och service till funktionshindrade Den 1 mars 2004 infördes ett nytt kostnadssystem för insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Systemet innebär att kommunen, där

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)