Dokument & lagar (41 träffar)

Interpellation 2004/05:686 av Ångström, Lars (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:686 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om militär sekretess kring den civila Estoniakatastrofen I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:685 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Interpellation 2004/05:685 av Jan Lindholm mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konflikt mellan miljömål och handel Borlänge kommun har 47 000 innevånare och kommunens detaljhandelsindex ligger mycket högt. Man har redan i dag stora externetableringar som påverkar kringliggande kommuner kraftigt.

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:669 av Ångström, Lars (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:669 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om nya byggregler och växthuseffekten Boverket har fått i uppdrag att revidera byggreglerna, i huvudsak med syftet att säkerställa införandet av EG-direktivet om byggnaders energianvändning. Det yttersta målet är att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:668 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:668 av Maria Wetterstrand mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om effekthöjningar för kärnkraft Kraftindustrin vill bygga ut effekten vid kärnkraftverken. Den ursprungliga effekten var 9 450 megawatt. Det mesta byggdes klart efter folkomröstningen då Socialdemokraterna lovade

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:655 av Andreasson, Martin (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:655 av Martin Andreasson fp till statsrådet Ylva Johansson om transsexuellas situation Transsexualism är ett psykiskt tillstånd som i ICD-10 beskrivs som en önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:591 av Romanus, Gabriel (fp)

den 16 maj Interpellation 2004/05:591 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Ylva Johansson om tandvårdsreform Den 8 februari svarade statsrådet Ylva Johansson på min interpellation om regeringens tandvårdspolitik. Hon kunde då inte ens ange en tidtabell för en tandvårdsreform, än mindre berätta om innehållet i en sådan.

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:503 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 30 mars Interpellation 2004/05:503 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet Den största delen av de godkända läkemedlen är receptbelagda på grund av att de är avsedda för behandling av sjukdomar som kräver läkarkontakt för diagnostik

Inlämnad: 2005-03-30 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars Interpellation 2004/05:484 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. I de flesta länder

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:475 av Franzén, Mia (fp)

den 16 mars Interpellation 2004/05:475 av Mia Franzén fp till statsrådet Ylva Johansson om låssystem för äldreboenden Varje dag går omvårdnadspersonal på olika äldreboenden till jobbet och känner att de arbetar på gränsen till det lagliga. På många äldreboenden hålls nämligen de boende i praktiken inlåsta, med till

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:423 av Lindholm, Jan (mp)

den 24 februari Interpellation 2004/05:423 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson om förskrivning av antidepressiva medel till barn I oktober 2004 ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn. Motivet till min fråga då var en dokumenterad

Inlämnad: 2005-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:410 av Lundström, Nina (fp)

den 21 februari Interpellation 2004/05:410 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om äldres rätt att välja boende Det finns flera exempel på att rätten för vuxna människor att välja sin bostad inte gäller för äldre som behöver byta boendeform och där även omsorgsbehov måste beaktas. Placeringssynsättet

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:328 av Lundström, Nina (fp)

den 25 januari Interpellation 2004/05:328 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering av hyresgäster De kommunala bostadsföretagen har en dominerande roll på många lokala bostadsmarknader genom det stora innehavet av bostäder. Bostäderna ägs av kommunmedborgarna vilka ytterst är

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:320 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 21 januari Interpellation 2004/05:320 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ylva Johansson om stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen Efter katastrofen i Sydostasien har svensk sjukvård och andra stödinstanser haft en stor beredskap att ta hand om både de drabbade och även anhöriga. Det

Inlämnad: 2005-01-21 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen

Interpellation 2004/05:318 av Andrén, Gunnar (fp)

den 20 januari Interpellation 2004/05:318 av Gunnar Andrén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om framtiden för elkonsumenterna Den 27 januari 2004 besvarade statsrådets företrädare som energiminister, nuvarande kultur- och utbildningsministern Leif Pagrotsky, två interpellationer som ställts mot bakgrund

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering