Dokument & lagar (127 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1389 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1389 av Marianne Andersson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om konsumentfrågorna under Sveriges ordförandeskap i EU I takt med allt större valmöjligheter i samband med globalisering av handeln, EU-inträdet och bristfällig varumärkning och information har det blivit allt svårare att

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1386 av Tolgfors, Sten (m)

den 1 september Fråga 1999/2000:1386 av Sten Tolgfors m till näringsminister Björn Rosengren om ombildning av lägenheter till bostadsrätter Regeringen försöker motarbeta, stoppa och förhindra hyresgäster i kommunala bostadsbolag att få köpa sina lägenheter som bostadsrätter. Oavsett vad hyresgästerna vill själva så

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1375 av Torstensson, Åsa (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1375 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om postlagen Posten kommer att lägga ned alla sina kontor. Sedan 1990 har ungefär 100 kontor lagts ned och ibland ersatts med posthörnor i butiker eller bensinstationer. Detta är resultatet av att postverksamheten blivit allt

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1372 av Odenberg, Mikael (m)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1372 av Mikael Odenberg m till justitieminister Laila Freivalds om majoritetsreglerna vid ombildning till bostadsrätt I april 1999 beslutade regeringen att framlägga en proposition med förslag om skärpta majoritetsregler för hyresgästers ombildning till bostadsrätt. Detta skedde trots

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1336 av Jonsson, Sofia (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1336 av Sofia Jonsson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om studentbostäder I dagarna har vi kunnat läsa nya trista siffror om bostadsbristen bland studenter. Bara i Stockholm står det 20 000 studenter i kö för att få en studentbostad och väntetiden är minst 13 månader. Under de senaste

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1315 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1315 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Mona Sahlin om arbetsmiljölagen Byggnads har utsett år 2000 till ett arbetsmiljöår och startskottet för en långsiktig satsning på bättre arbetsmiljö. Över hela landet genomförs arbetsplatsbesök för kontroll av arbetsmiljön. Vid ett besök på en

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1291 av Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1291 av Sonja Fransson s till statsrådet Britta Lejon om oönskad reklam via e-post I en alltmer marknadsinriktad, global och kommunikativ värld är det viktigt att den personliga integriteten värnas och stärks. Vi måste som individer ha rätt att säga: Nej tack, jag önskar inte bli utsatt

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1281 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1281 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om post- och bankservice i glesbygden I samband med att Posten fick bemyndigande att sälja Postgirot fick man också ansvar för att det i hela landet finns en grundläggande kassaservice. Något beslut om hur den rikstäckande

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1263 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1263 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om ansvaret för rikstäckande kassaservice I månadsskiftet april-maj ställde jag en fråga till statsrådet Björn Rosengren med rubriken Posten och medborgarkontorAnledningen till frågan var då att många, inte minst äldre

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1247 av Söderdahl, Willy (v)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1247 av Willy Söderdahl v till statsrådet Mona Sahlin om kvinnor och arbetsskador Utbrändhet är ett allt vanligare problem i arbetslivet. Kostnaderna för arbetsskadorna ökar. De mänskliga kostnaderna är ännu högre. I en rapport från Yrkesinspektionen kan man läsa att det är kvinnorna som

Inlämnad: 2000-07-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1246 av Nyström, Elizabeth (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1246 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inrättandet av katastroffond Jag har vid ett flertal tillfällen motionerat om inrättandet av en katastroffond. Den akuta situationen i södra Norrland föranleder mig att aktualisera frågan igen. Raserade broar och vägar, vattenskadade

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1239 av Bergström, Sven (c)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1239 av Sven Bergström c till försvarsminister Björn von Sydow om effekterna av översvämningarna i södra Norrland De mycket stora regnmängder som fallit över södra Norrland i sommar har lett till mycket allvarliga översvämningar i älvar som Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Voxnan. Trots

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1234 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1234 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statlig hjälp vid översvämningar Mellersta Norrland och norra delen av Svealand har åter drabbats av översvämningar. Stor oro finns just nu i många hem i dessa trakter. Jag bor själv intill det s.k. Svärdsjövattensystemet och

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1225 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1225 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skattebefrielse för självförvaltning För ett stort antal personer boende i hyresrätter tar hyran alltför stor del av den disponibla inkomsten. Mycket tyder på en allmän önskan om att hyrorna ska sänkas till högst 25 av nettoinkomsten.

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1212 av Andersson, Sten (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1212 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala subventioner av nybyggda hyresrätter Med stor tvekan har, enligt styrelseprotokoll, MKB Malmö Kommunala Bostads AB efter påtryckningar från socialdemokraternas kommunledning i Malmö, tvingats subventionera hyror i ett

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1202 av Högström, Kenth (s)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1202 av Kenth Högström s till statsrådet Mona Sahlin om upphandling av TETRA-system Statsrådet Mona Sahlin meddelade i ett interpellationssvar den 15 maj att regeringen bestämt sig för att ett nytt modernt radiosystem kallat TETRA, Terrestial Trunk Radio, ska byggas i Sverige. Biträdande

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1203 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 3 juli Fråga 1999/2000:1203 av Lisbeth Staaf-Igelström s till statsrådet Mona Sahlin om åtgärder mot ensamarbete i handeln Antalet butiksrån ökar i Sverige. Detta gäller oavsett om man utgår från senare år eller om man betraktar det senaste kvartsseklet. En rapport från Rikspolisstyrelsen 1997 visar att två av

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1163 av Falkmer, Karin (m)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1163 av Karin Falkmer m till statsrådet Mona Sahlin om NUTEK och avtalet med CEED I ett försök att stimulera entreprenörskap och nyföretagande, står NUTEK i begrepp att teckna ett avtal mellan: HER MAJESTY THE QUEEN in right of the Province of Nova Scotia as represented by the Honourable

Inlämnad: 2000-06-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1116 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 1999/2000:1116 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningssystemet Stockholms läns landsting är hårt ansatt av den socialdemokratiska regeringen. I år betalar Stockholms läns landsting 1 717 miljoner kronor till det inomregionala utjämningssystemet. Nästa år kommer

Inlämnad: 2000-06-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1104 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1104 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad utländsk konkurrens inom byggsektorn I ett svar på en skriftlig fråga 1999/2000:983 om ökad konkurrens inom byggsektorn skriver statsrådet Lars-Erik Lövdén bl.a. att regeringen konstaterat att särskilda insatser behövs för

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)