Dokument & lagar (45 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1895 av Lundström, Nina (fp)

den 29 juni Fråga 2005/06:1895 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och jämförelseprövning Hyrorna sätts genom kollektiva förhandlingar där hyresgästen representeras av Hyresgästföreningen som förhandlande part. Tvister om hyran hanteras av hyresnämnder. Enligt utredningen

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:477 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:477 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens roll som markägare

Interpellation 2005/06:454 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:454 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Byggbranschen och boendeutveckling En stor fråga är hur det ska bli möjligt att utveckla boendeformer som ger hög kvalitet för konsumenten samtidigt som priset pressas. Den svenska byggmarknaden domineras av ett

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Byggbranschen och boendeutveckling

Interpellation 2005/06:451 av Lundström, Nina (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:451 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och kommunala bostadsföretag Bostadspolitiken i Sverige fungerar annorlunda på hyresrättens område sett till länder runtomkring oss. Vi har ett kollektivt förhandlingssystem för hyror i stället för

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyressättning och kommunala bostadsföretag

Skriftlig fråga 2005/06:1459 av Lundström, Nina (fp)

den 21 april Fråga 2005/06:1459 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunala bostadsförmedlingar I departementspromemorian Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden sammanfattning av Ds 2006:9 presenteras förslag på tvingande lagstiftning där varje kommun ska ha kommunal bostadsservice

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:316 av Lundström, Nina (fp)

den 21 mars Interpellation 2005/06:316 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1181 av Lundström, Nina (fp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1181 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsrättsföreningar som förhindras nyttja hembud Det finns exempel på hur bostadsrättsföreningar med önskan att överta ägandet av en fastighet, som inte ägs av allmännyttan, nekas nyttja möjlighet till köp trots hembudsklausul.

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1180 av Lundström, Nina (fp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1180 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Rätten för kvarlevande att bo kvar i sin hyresrätt Det finns flera exempel på hur personer som bott ihop med en sambo i hyresrätt kan tvingas flytta om kontraktsinnehavaren plötsligt går bort. För att kunna ta över hyreskontraktet

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:230 av Lundström, Nina (fp)

den 31 januari Interpellation 2005/06:230 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsmarknaden och hemlösheten Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa belyser en specifik form av hemlöshet som ofta förknippas med personer som sover på härbärgen, i trappuppgångar och på parkbänkar personer

Inlämnad: 2006-01-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsmarknaden och hemlösheten

Interpellation 2005/06:214 av Stenmark, Rigmor (c)

den 23 januari Interpellation 2005/06:214 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Den svarta bostadsmarknaden Det svenska hyressättningssystemet innebär att hyror sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det svenska systemet motsvaras inte av några andra system i andra länder. I det svenska systemet

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den svarta bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2005/06:717 av Lundström, Nina (fp)

den 22 december Fråga 2005/06:717 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Vräkning på grund av parabolantenn Efter beslut i Svea hovrätt kommer tre hyresgäster i Rinkeby i norra Stockholm att bli vräkta då de vägrat att ta ned sina parabolantenner. Hyresgästerna sägs upp för att de mot fastighetsägarens

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:93 av Lundström, Nina (fp)

den 7 november Interpellation 2005/06:93 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Planprocessen och byggandet Det är av stort värde att en planprocess sker så öppet som möjligt så att alla som känner sig berörda får delta med sina synpunkter. Vissa positiva förändringar har gjorts för att

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:277 av Lundström, Nina (fp)

den 31 oktober Fråga 2005/06:277 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunala bostadsföretags hyresnormerande roll Dagens lagstiftning sätter ett ramverk för hyresförhandlingarna. Genom lagstiftning har det fastställts att det är allmännyttan, eller rättare sagt endast de kommunala

Inlämnad: 2005-10-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:64 av Lundström, Nina (fp)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:64 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Diskriminering av bostadssökande Enligt en undersökning som i dag presenteras i en av kvällstidningarna visar TV 4:s undersökning att det sker en sortering på bostadsmarknaden av bostadssökande, något som forskare

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:247 av Lundström, Nina (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:247 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Utlovad proposition om hyressättning Utredningen om reformerad hyressättning blev klar hösten 2004 och remissbehandlingen slutfördes den 20 december 2004. I flertalet debatter har samhällsbyggnadsministern gett uttryck

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:24 av Lundström, Nina (fp)

den 29 september Interpellation 2005/06:24 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är en laddad politisk fråga där bostadskonsumentens önskemål har hamnat i skugga. Regeringens politiska ambition att

Inlämnad: 2005-09-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1965 av Lundström, Nina (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1965 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens hantering av Boverkets bullerrapport Boverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta fördjupat underlag för tillämpning av riktvärdena avseende buller. Boverket redovisade uppdraget i november 2004 och rekommenderar

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1624 av Lundström, Nina (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1624 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadsbyggande på statlig mark Statsrådet har i ett svar på fråga 2004/05:1559 om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark angett att regeringen tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag till hur man

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:489 av Lundström, Nina (fp)

den 24 mars Interpellation 2004/05:489 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om investeringsbidrag för bostadsbyggande Under de senaste åren har regeringen infört och avvecklat olika typer av investeringsbidrag för bostadsbyggandet bland annat: investeringsbidrag för anordnande av bostäder

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering