Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP)

Fråga 2013/14:644 Vapenexport till Thailand efter militärkupp av Bodil Ceballos MP till Utrikesminister Carl Bildt M Militärkuppen i Thailand den 22 maj har mötts av starka reaktioner från USA, EU och FN. Från officiellt svenskt håll har det varit mer återhållsamma reaktioner. Utrikesminister Carl Bildt lyckades få ut

Inlämnad: 2014-05-28 Besvarare: Karin Enström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2013/14:332 av Ceballos, Bodil (MP)

den 7 mars Interpellation 2013/14:332 Styrningen av demokratiinstitutet Idea av Bodil Ceballos MP till statsrådet Hillevi Engström M Gång efter annan nås vi av larm att biståndspengar går till fel saker ibland felaktigt men ibland också helt faktiskt så. Att biståndsmedel går till att betala skyhöga löner och ersättningar

Inlämnad: 2014-03-07 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrningen av demokratiinstitutet Idea

Skriftlig fråga 2013/14:194 av Ceballos, Bodil (MP)

den 12 december Fråga 2013/14:194 Resultatstyrningen av svenskt bistånd och rapporteringsbördan för biståndets aktörer av Bodil Ceballos MP till statsrådet Hillevi Engström M I en nylig rapport från forskare verksamma vid Göteborgs universitet Who is responsible Donor-civil society partnerships and the case of

Inlämnad: 2013-12-12 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2012/13:484 av Ceballos, Bodil (MP)

den 2 maj Fråga 2012/13:484 Yttrandefrihet för asylsökande av Bodil Ceballos MP till statsrådet Tobias Billström M Under våren uppmärksammades jag på en ung man, Ayman Amin, från Sudan. Han är aktiv student i Soat, Sudan Organisation Against Torture, och i anhörigföreningen för 28 arméofficerare som avrättats av

Inlämnad: 2013-05-02 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2012/13:355 av Ceballos, Bodil (MP)

den 26 mars Interpellation 2012/13:355 Familjer som splittras av Bodil Ceballos MP till statsrådet Tobias Billström M Häromdagen kom ett brev från fem familjer till oss ledamöter. Det handlar om familjer med barn där den ena föräldern anmodas att resa till hemlandet för att söka uppehållstillstånd därifrån. Om

Inlämnad: 2013-03-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Familjer som splittras

Skriftlig fråga 2012/13:83 av Ceballos, Bodil (MP)

den 30 oktober Fråga 2012/13:83 Ansökningar om uppehållstillstånd av Bodil Ceballos MP till statsrådet Tobias Billström M Den som är anhörig till en person boende i Sverige ska för att få uppehållstillstånd söka detta innan inresa i Sverige. Undantag kan göras om det inte anses skäligt att personen i fråga ska

Inlämnad: 2012-10-30 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:987 av Ceballos, Bodil (mp)

den 13 augusti Fråga 2009/10:987 Somaliska passhandlingar av Bodil Ceballos mp till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Anhöriga från Somalia nekas i dag familjeåterförening med grund i avsaknad av godtagbara passhandlingar. Det leder till att barn vägras komma till sina föräldrar i Sverige

Inlämnad: 2010-08-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:226 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 februari Interpellation 2009/10:226 Ansvarsutkrävande vid utvisningar av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Tisdagen den 2 april utvisades ännu en grupp burundier till Bujumbura. Denna gång hade tydligen landningstillstånd begärts eftersom man på flygplatsen till och med hade ett antal namn

Inlämnad: 2010-02-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvarsutkrävande vid utvisningar

Interpellation 2009/10:204 av Ceballos, Bodil (mp)

den 29 januari Interpellation 2009/10:204 Förkortad handläggningstid vid migrationsärenden av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m En ny modell på Migrationsverket ska leda till att den som söker asyl i Sverige får ett snabbare beslut på sin ansökan. Tre månader från ansökan till beslut är målet,

Inlämnad: 2010-01-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förkortad handläggningstid vid migrationsärenden

Skriftlig fråga 2009/10:242 av Ceballos, Bodil (mp)

den 25 november Fråga 2009/10:242 Utvisning av flyktingklassade statslösa palestinier av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I Sverige befinner sig ett antal statslösa palestinier som är klassade som flyktingar av UNHCR eller UNRWA. En del har registrerats av UNHCR i Bagdad redan år 2003. Flyktingskapet

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:107 av Ceballos, Bodil (mp)

den 12 november Interpellation 2009/10:107 Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I dagarna tas Stockholmsprogrammet fram. Det är ett gemensamt ramverk i EU vars migration- och asylpolitk har vittgående effekter för miljontals utsatta människors

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik

Skriftlig fråga 2009/10:168 av Ceballos, Bodil (mp)

den 10 november Fråga 2009/10:168 Flyktingutvisningar av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Den 20 oktober utvisades ett antal burundier från Sverige till Burundi. Då de anlände till flygplatsen i Bujumbura möttes de enligt uppgift från en av de utvisade av ett massivt polisuppbåd. De tvingades

Inlämnad: 2009-11-10 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:85 av Ceballos, Bodil (mp)

den 2 november Interpellation 2009/10:85 Dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I dagarna har åtta burundier avvisats till Burundi. Flera står på tur. Det enda livstecken som i skrivande stund kommit från dem var att de möttes av ett

Inlämnad: 2009-11-02 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states

Skriftlig fråga 2009/10:49 av Ceballos, Bodil (mp)

den 7 oktober Fråga 2009/10:49 Utvisningar till failed states av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Förutom svaga stater har vi också så kallade failed states. Sverige ligger på en hedrande plats 175 av 177 endast omsprunget av två av våra nordiska grannar. Denna rankning görs med jämna mellanrum

Inlämnad: 2009-10-07 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:580 av Ceballos, Bodil (mp)

den 12 augusti Interpellation 2008/09:580 Avvisningar av kristna till Irak av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Den senaste veckan har Sveriges Radio i Ekot rapporterat om hur Sverige, tillsammans med endast ett fåtal EU-länder, genomför tvångsavvisningar av kristna till Irak, trots att det

Inlämnad: 2009-08-12 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avvisningar av kristna till Irak

Skriftlig fråga 2008/09:962 av Ceballos, Bodil (mp)

den 20 maj Fråga 2008/09:962 Kriminalisering av irreguljära migranter av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Italiens parlament har antagit en reformerad säkerhetslag som förutom att reglerna avseende irreguljära migranters situation blir hårdare också innebär att det är ett brott. Den spanska

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:919 av Ceballos, Bodil (mp)

den 12 maj Fråga 2008/09:919 Rätt till pension för utvisade av Bodil Ceballos mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De asylsökande som vid avslagsbeslut måste lämna landet har ofta arbetat under tiden i Sverige och då betalt skatt, inklusive inbetalningar till framtida pension. Då de sedan lämnar landet

Inlämnad: 2009-05-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:462 av Ceballos, Bodil (mp)

den 16 april Interpellation 2008/09:462 Ekonomiskt stöd till asylsökande av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I nyheterna har vi under påsken hört att kommissionen läxar upp Sverige på grund av den låga ersättningen till asylsökande som anges ligga på 71 kronor per dag, en ersättning som inte

Inlämnad: 2009-04-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiskt stöd till asylsökande

Skriftlig fråga 2008/09:3 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 september Fråga 2008/09:3 Utvisningar till Libyen av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Sverige har vid upprepade tillfällen fällts för brott mot tortyrkonventionen. Ett mycket uppmärksammat fall är utvisningen av de två egyptier som mot diplomatiska garantier skickades tillbaka till Egypten.

Inlämnad: 2008-09-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:992 av Ceballos, Bodil (mp)

den 19 mars Fråga 2007/08:992 Barnens rättigheter i anhörigärenden av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m På förvaret i Gävle sitter en man i väntan på utvisning sedan lång tid tillbaka. Under denna tid har hans 18-åriga svenska flickvän, utan att han fick möjlighet att närvara, fött tvillingar.

Inlämnad: 2008-03-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Paginering