Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1584 av Strömbom, Inger (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1584 av Inger Strömbom kd till miljöminister Kjell Larsson om det nya systemet med bilskrotningspremier Syftet med skrotningspremien har sedan dess tillkomst varit att stimulera bilägarna att lämna sin uttjänta bil till skrotning i stället för att dumpa den i naturen. Under de senaste åren

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1524 av Larsson, Maria (kd)

den 25 juli Fråga 2000/01:1524 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om sopavgift för ideella organisationer Många ideella hjälporganisationer har som en stor och viktig del i sin verksamhet att samla in och återförsälja såväl föremål som kläder. Second hand-butikerna har blivit alltfler och fyller en

Inlämnad: 2001-07-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1466 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 juni Fråga 2000/01:1466 av Chatrine Pålsson kd till miljöminister Kjell Larsson om ekdöd i Kalmar län Nya studier har genomförts gällande den tilltagande ekdöden i Kalmar län, med syfte att finna orsakerna till skadorna på ekarna. Dessa studier har huvudsakligen finansierats av lokala aktörer i södra Sverige.

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1427 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1427 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om uppföljning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD inrättades 1928 och dess domkrets omfattar hela landet.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1209 av Enochson, Annelie (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1209 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om mobilmaster Regeringen gav i december 2000 fyra operatörer tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden är gratis men kräver i gengäld att nätet ska täcka mer än 99,8 av befolkningen inom högst tre år.

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1172 av Runegrund, Rosita (kd)

den 7 maj Fråga 2000/01:1172 av Rosita Runegrund kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöprövningen av väg E 6 Väg E 6 genom Bohuslän är på flera sträckor undermålig. Näringsminister Björn Rosengren har lovat att hela väg E 6 ska vara utbyggd till fyrfältsväg eller motorväg senast 2007. Problemet är dock att Björn

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1025 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 6 april Fråga 2000/01:1025 av Jan-Erik Ågren kd till miljöminister Kjell Larsson om Sellafield Merparten av oss hör bara talas om kärnkraftverk när någonting gått på tok. Katastrofer såsom Tjernobyl 1986, Three Mile Island 1979 eller Windscale 1957 skrämmer oss ett tag. Samtidigt får vi aldrig höra talas om de

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:917 av Skånberg, Tuve (kd)

den 16 mars Fråga 2000/01:917 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Regeringen har, genom Näringsdepartementet, gett Posten AB i uppdrag att tillhandahålla en grundläggande kassaservice. Avtalet utgår den 31 mars i år. Denna verksamhet kommer inte att bära sina kostnader och Posten AB:s

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:895 av Agestav, Amanda (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:895 av Amanda Agestav kd till statsrådet Ingela Thalén om ledighet för fosterföräldrar Att ge barn en bra start är oerhört viktigt. Det är positivt att det finns pappadagar för nyblivna föräldrar. En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning i samband med ett barns födelse eller adoption.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:314 av Lantz, Kenneth (kd)

den 12 mars Interpellation 2000/01:314 av Kenneth Lantz kd till miljöminister Kjell Larsson om insamling av miljöfarliga batterier I Sverige används ca 90 miljoner lösa batterier om året. Det innebär drygt 10 batterier per svensk och år. 10 av alla sålda batterier är miljöfarliga. Sedan den 1 januari 1998 gäller förordning

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: insamling av miljöfarliga batterier

Skriftlig fråga 2000/01:652 av Runegrund, Rosita (kd)

den 8 februari Fråga 2000/01:652 av Rosita Runegrund kd till miljöminister Kjell Larsson om nedskräpningen av våra kuster I en interpellationsdebatt förra året sade miljöministern bl.a. att nedskräpningen av våra kustremsor längs bohuskusten är ett angeläget problem som måste åtgärdasMiljöministern lovade att följa

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:235 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 5 februari Interpellation 2000/01:235 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om åtgärder för att förhindra dödsbränder Under år 2000 inträffade 100 dödsbränder med sammanlagt 106 omkomna människor i Sverige. Det är en obetydlig minskning jämfört med år 1999 då det inträffade 100 dödsbränder

Inlämnad: 2001-02-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:447 av Frebran, tredje vice talman Rose-Marie (kd)

den 14 december Fråga 2000/01:447 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till näringsminister Björn Rosengren om barnvänligare arbetsliv En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt kunna fungera i den viktiga föräldrarollen är ett barnvänligt arbetsliv.

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:446 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 december Fråga 2000/01:446 av Kjell Eldensjö kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöledningssystem i kommuner De flesta är överens om att det är av största vikt att komma till rätta med miljöproblemen både i Sverige och globalt. Det är angeläget att vi angriper problemen på alla de effektiva sätt som står

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:445 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 december Fråga 2000/01:445 av Kjell Eldensjö kd till miljöminister Kjell Larsson om dumpade miljögifter i haven Det är ett faktum att miljöförorenande avfall under tidernas lopp hamnat i havens djup. Detta har skett oavsiktligt i en del fall, men oftast har avfallet dumpats medvetet. Under det senaste århundradet

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:208 av Viklund, Margareta (kd)

den 11 december Interpellation 2000/01:208 av Margareta Viklund kd till statsrådet Mona Sahlin om skydd mot diskriminering Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna bl.a. genom diskrimineringslagstiftning. Men lagstiftningen är närmast som ett lapptäcke. Den

Inlämnad: 2001-01-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:403 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 8 december Fråga 2000/01:403 av Ingemar Vänerlöv kd till miljöminister Kjell Larsson om tappning av översvämningshotade sjöar Även om de besvärliga översvämningarna i Västsverige nu kulminerat på de flesta håll gäller detta inte Vänern. Eftersom Vänern kommer sist i översvämningskedjan visste hydrologisk expertis

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:378 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 5 december Fråga 2000/01:378 av Desirée Pethrus Engström kd till näringsminister Björn Rosengren om Aspergers syndrom och arbetslivet Många människor lider av dolda handikapp som gör att de får svårigheter på arbetsmarknaden. Ett sådant handikapp kallas för högpresterande autism, eller Aspergers syndrom. Många

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:264 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:264 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om ekonomin i Stockholm Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Utifrån landet har

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering