Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1635 av Odell, Mats (kd)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1635 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om tillväxtåtgärder för att stimulera ekonomin Konjunkturinstitutet KI presenterade den 29 augusti 2001 sin årliga höstprognos över konjunkturutvecklingen m.m. De flesta indikatorer pekar åt fel håll. BNP-tillväxten skrivs ned, exportutvecklingen

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1580 av Strömbom, Inger (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1580 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om statliga företag och LOU Nämnden för offentlig upphandling NOU har i januari i år återigen pekat på att en lång rad statliga bolag bryter mot svensk lag. Bolagen anser sig inte behöva följa lagen om offentlig upphandling LOUnågot

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1574 av Attefall, Stefan (kd)

den 14 augusti Fråga 2000/01:1574 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för uthyrning av privatbostad Bostadssituationen är akut på de flesta högskoleorter, inte minst i Stockholm. I Dagens Nyheter den 13 augusti kan man exempelvis läsa om studenter som kommit in på KTH i Stockholm,

Inlämnad: 2001-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1543 av Lantz, Kenneth (kd)

den 3 augusti Fråga 2000/01:1543 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om förkomna deklarationer Mitt under semestertiden skickar skattemyndigheten ut föreläggande om att personer ska komma in med nya deklarationer, trots att man redan fullgjort sina förpliktelser att deklarera i tid. Orsaken till

Inlämnad: 2001-08-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1517 av Lantz, Kenneth (kd)

den 20 juli Fråga 2000/01:1517 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om hästen som näringsverksamhet Svensk travsport är en näring som i dag sysselsätter ca 15 000 personer. Det är t.ex. fler än den svenska stålindustrin. Skattemässigt har denna bransch missgynnats jämfört med traditionell näringsverksamhet.

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1427 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1427 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om uppföljning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD inrättades 1928 och dess domkrets omfattar hela landet.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1399 av Viklund, Margareta (kd)

den 14 juni Fråga 2000/01:1399 av Margareta Viklund kd till näringsminister Björn Rosengren om garnisonsområdet i Hässleholm Den 21 juni 2000, således för nästan ett år sedan, bedömde regeringen att garnisonsområdet och Hovdala skjutfält har betydelse för Hässleholms möjligheter att klara omställningsarbetet efter

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:420 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2000/01:420 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om dubbelbeskattning av boendet I samband med den stora skattereformen 1991 sänktes inkomstskatten, och skatten på bl.a. boendet höjdes kraftigt. Inför skattereformen analyserades beskattningen av boendet i två olika utredningar.

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1074 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 20 april Fråga 2000/01:1074 av Ester Lindstedt-Staaf kd till jordbruksminister Margareta Winberg om yrkesfiskaravdrag I 2001 års ekonomiska vårproposition talar regeringen återigen om yrkesfiskaravdraget och upprepar det man sade senast i budgetpropositionen 2000/01. Regeringen tillägger att ett förslag om yrkesfiskaravdrag

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1026 av Hagström, Caroline (kd)

den 6 april Fråga 2000/01:1026 av Caroline Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om Svenska Spel och spelberoende Enligt uppgifter i TV-programmet Folkhemmet har en tobakshandlare som varit ombud för Svenska Spel fällts i domstol för att han inte sagt nej till insatser från en spelberoende. Enligt vad som

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd)

den 2 april Interpellation 2000/01:352 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om sysselsättningen Sverige har under de senaste tre åren haft en hög ökningstakt av sysselsättningen. Den har skett från en extremt låg nivå, och den mattas nu av. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos mars 2001

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sysselsättningen

Skriftlig fråga 2000/01:917 av Skånberg, Tuve (kd)

den 16 mars Fråga 2000/01:917 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Regeringen har, genom Näringsdepartementet, gett Posten AB i uppdrag att tillhandahålla en grundläggande kassaservice. Avtalet utgår den 31 mars i år. Denna verksamhet kommer inte att bära sina kostnader och Posten AB:s

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:895 av Agestav, Amanda (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:895 av Amanda Agestav kd till statsrådet Ingela Thalén om ledighet för fosterföräldrar Att ge barn en bra start är oerhört viktigt. Det är positivt att det finns pappadagar för nyblivna föräldrar. En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning i samband med ett barns födelse eller adoption.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:320 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen Regeringen har tillsatt en utredning Fi 1999:03 som utifrån EU-direktiv det sjätte mervärdesskattedirektivet utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Momsutredningen

Skriftlig fråga 2000/01:861 av Hagström, Caroline (kd)

den 9 mars Fråga 2000/01:861 av Caroline Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om marknadsföring av spel och spelberoende På senare tid har medierna på många sätt uppmärksammat problemet med att alltfler blir spelberoende. Insatserna från samhällets sida för att motverka detta är minimala om de finns alls.

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:730 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 februari Fråga 2000/01:730 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om pensionärerna och fastighetsskatten Den stora bristen på bostäder i tillväxtområden och andra attraktiva områden har lett till att också villapriserna stigit kraftigt. Det blir allt svårare för pensionärer att bo kvar i dessa

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:722 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 februari Fråga 2000/01:722 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvenser av det ökade antalet rån I dag sker en markant ökning av antalet butiksrån. För att förebygga rånen investerar alltfler butiksägare i larm, låsta montrar, pansarglas och galler. Försäkringspremierna höjs i takt

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:626 av Hagström, Caroline (kd)

den 2 februari Fråga 2000/01:626 av Caroline Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om information om spelautomater Den 13 december förra året spred generaldirektören för Lotteriinspektionen Lena Jönsson ett PM med information om spelautomater. Detta PM har skapat stor osäkerhet hos entreprenörer och småföretagare

Inlämnad: 2001-02-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:223 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 26 januari Interpellation 2000/01:223 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om gåvor till ideella organisationer På många håll i världen är det möjligt att göra skatteavdrag för kostnaden för gåvor till ideella organisationer. Så inte i Sverige. Exempelvis har övriga 14 EU-länder olika typer

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:539 av Larsson, Maria (kd)

den 17 januari Fråga 2000/01:539 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om socken som begrepp vid folkbokföring I betänkandet Folkbokföring i församling SOU 2000:17 presenteras ett förslag på hur folkbokföringen ska indelas geografiskt. Man föreslår att kommunen, tillsammans med fastighetsnamnet,

Inlämnad: 2001-01-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering