Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:320 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen Regeringen har tillsatt en utredning Fi 1999:03 som utifrån EU-direktiv det sjätte mervärdesskattedirektivet utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Momsutredningen

Skriftlig fråga 2000/01:539 av Larsson, Maria (kd)

den 17 januari Fråga 2000/01:539 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om socken som begrepp vid folkbokföring I betänkandet Folkbokföring i församling SOU 2000:17 presenteras ett förslag på hur folkbokföringen ska indelas geografiskt. Man föreslår att kommunen, tillsammans med fastighetsnamnet,

Inlämnad: 2001-01-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:447 av Frebran, tredje vice talman Rose-Marie (kd)

den 14 december Fråga 2000/01:447 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till näringsminister Björn Rosengren om barnvänligare arbetsliv En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt kunna fungera i den viktiga föräldrarollen är ett barnvänligt arbetsliv.

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:169 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 2 november Fråga 2000/01:169 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till finansminister Bosse Ringholm om fördröjt svar Den 12 oktober inlämnade jag en fråga till finansministern angående beskattningen av överskottsmedel från SPP. Frågan skulle ha besvarats den 18 oktober. Det datumet meddelade emellertid

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:60 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 13 oktober Fråga 2000/01:60 av Rose-Marie Frebran kd till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av överskottsmedel från SPP Överskottsmedel från SPP har till viss del kommit berörda företag till del genom kontantutbetalning tidigare i höst. Resten av medlen får företagen del av genom en fordringsrätt som

Inlämnad: 2000-10-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)