Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 1999/2000:249 av Larsson, Maria (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:249 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsförkortning Svensk arbetsmarknad står i dag inför nya problem. Samtidigt som det i dag existerar en arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden har vi fortfarande en hög arbetslöshet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:428 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 januari Fråga 1999/2000:428 av Tuve Skånberg kd till statsminister Göran Persson om Nürnberglagarnas tillämpning i Sverige Statsministern har ställt i utsikt att låta en genomlysning ske av Sveriges hållning till nazismen under andra världskriget. Vad som inte tidigare varit allmänt känt är att de tyska rasistiska

Inlämnad: 2000-01-11 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:97 av Larsson, Maria (kd)

den 21 oktober Fråga 1999/2000:97 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om IUC:s medelstilldelning i budgetpropositionen I budgetpropositionen talas som en utökad nationell satsning på industriella utvecklingscentrum. De tillförs mer resurser och öppnas på fler orter och inom fler branscher. Det är vällovligt

Inlämnad: 1999-10-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)