Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:127 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 oktober Fråga 2005/06:127 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan s Särskolan Enligt en artikel i Dagens Nyheter den 23 september har antalet elever i särskolan ökat med nästan 90 och i grundskolan med drygt 70 Skolverket anser att det inte finns fog för ökningen utan hävdar att kommuner placerar

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1798 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 juni Fråga 2004/05:1798 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om särskolans framtid Den 1 juni hade jag ett studiebesök från särskolan i Blomstermåla i Kalmar län. Det var mycket intresserade ungdomar. I vårt samtal kom frågan om särskolans framtid upp och Carlbeckkommittens utredning. Carlbeckkommitténs

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)