Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1466 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 juni Fråga 2000/01:1466 av Chatrine Pålsson kd till miljöminister Kjell Larsson om ekdöd i Kalmar län Nya studier har genomförts gällande den tilltagande ekdöden i Kalmar län, med syfte att finna orsakerna till skadorna på ekarna. Dessa studier har huvudsakligen finansierats av lokala aktörer i södra Sverige.

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:671 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 mars Fråga 1999/2000:671 av Chatrine Pålsson kd till miljöminister Kjell Larsson om ekdöd Enligt uppgift börjar ett nytt miljöhot växa fram. Det gäller våra ekskogar. Alltfler ekar dör utan att orsaken är klarlagd. Detta är allvarligt ur flera perspektiv. Sveriges rikedom i form av skog är unik både ur ett ekologiskt

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:581 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 februari Fråga 1999/2000:581 av Chatrine Pålsson kd till miljöminister Kjell Larsson om miljörapporter Enligt uppgift ska företag som inte lämnar in t.ex. en köldmedierapport i tid betala 5 000 kr. Debiteringen ska skötas av miljö- och hälsoskyddsnämnderna eller motsvarande ute i kommunerna, men pengarna ska

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)