Dokument & lagar (1 470 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Fråga 2017/18:193 Minskningen av insekter av Anna-Caren Sätherberg S till Miljöminister Karolina Skog MP En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One http:journals.plos.org/plosone/articleid=10.1371/journal.pone.0185809 visar att 75 procent av alla flygande insekter i naturreservat i Tyskland har

Inlämnad: 2017-10-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:87 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:87 Förbud mot uranbrytning i Sverige av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Australien, Kazakstan, Kanada, Ryssland, Niger och Namibia. Av dessa länder kan tre svårligen kallas välfungerande demokratier, och de kan knappast heller anses vara förkämpar för en god och välfungerande

Inlämnad: 2017-10-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:87 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbud mot uranbrytning i Sverige

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:83 Antalet vargar i Sverige av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län

Inlämnad: 2017-10-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet vargar i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:177 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2017/18:177 Smörbult utanför Muskö av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Den svartmunnade smörbulten sprider sig just nu i Europa. Fisken har, troligtvis genom barlastvatten, dykt upp i bland annat Blekinge och Göteborg under 2010. Sju år senare breder fisken ut sig runt Gotland, dit

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:177 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:174 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2017/18:174 Regeringens ståndpunkt angående glyfosat av Eskil Erlandsson C till Miljöminister Karolina Skog MP Miljöminister Karolina Skog har tidigare meddelat att regeringen ska verka för ett förlängt tillstånd för användningen av växtskyddsmedlet glyfosat med hänvisning till att expertmyndigheterna Echa och Efsa

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:174 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:61 Ineffektiva klimatsatsningar av Tobias Billström M till Miljöminister Karolina Skog MP Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och klimatpolitiken måste fokusera på att sänka de globala utsläppen i stället för att flytta runt dem. Varje satsad klimatkrona måste ge största möjliga

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ineffektiva klimatsatsningar

Skriftlig fråga 2017/18:151 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:151 Besked om översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare uppmärksammat skogsägarnas oro för att

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:151 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:147 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:147 Regeringens position angående glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Frågan huruvida glyfosat ska vara tillåtet att använda framöver eller

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:147 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:146 Antalet vargar i Sverige av Erik Ottoson M till Miljöminister Karolina Skog MP I sitt svar på min skriftliga fråga 2017/18:95 beskriver miljöministern att riksdagens mål om 170270 vargar har överprövats av Naturvårdsverket som menar att en livskraftig vargstam förutsätter 300 vargar samt att en individ

Inlämnad: 2017-10-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:48 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:48 Övergivna fordon av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Övergivna fordon är ett stort problem. Markägare kan tvingas ha dessa övergivna fordon stående i flera månader på sina marker utan att kunna flytta dem eller få hjälp med att flytta dem. Att ha stående bilar som man inte kan

Inlämnad: 2017-10-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:48 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Övergivna fordon

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2017/18:41 Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening av Runar Filper SD till Miljöminister Karolina Skog MP Havs- och vattenmyndigheten Hav har finansierat en forskarrapport som visar att fosfor från enskilda avlopp inte är ett stort miljömässigt problem. Men Hav har valt att inte publicera rapporten

Inlämnad: 2017-10-18 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:41 av Runar Filper (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:40 Anslutning till kommunalt vatten och avlopp av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp va uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017. I reportaget beskrivs hur enskilda hushåll i Smedjebackens kommun

Inlämnad: 2017-10-18 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Skriftlig fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:95 Den svenska vargstammen av Erik Ottoson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vargen är ett mycket omdebatterat vilt i den svenska faunan. Många upprörda känslor leder till svåra diskussioner om vargens antal och om dess existens i den svenska skogen. Riksdagen har fattat beslut om en nivå för den svenska

Inlämnad: 2017-10-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:15 Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen talar ofta och gärna om livsmedelsstrategin för Sverige. Det är naturligtvis bra att livsmedelsförsörjningen uppmärksammas. Samtidigt reagerar många jordbrukare kraftigt på att

Inlämnad: 2017-10-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet

Skriftlig fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:54 Vargstammen av Lars Beckman M till Miljöminister Karolina Skog MP Om vi ska ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan.

Inlämnad: 2017-09-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:46 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2017/18:46 Flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm av Lars Hjälmered M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har nyligen meddelat att man avser att flytta Strålsäkerhetsmyndigheten SSM från Solna till Katrineholm. Detta trots att myndigheten, dess ansvarsområden och kompetens så sent som 2008

Inlämnad: 2017-09-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:46 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:42 av Jens Holm (V)

Fråga 2017/18:42 Förbud mot glyfosat av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Glyfosat är ett bekämpningsmedel som används mycket frekvent i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen är bekämpningsmedlet sannolikt cancerframkallande, men den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och den europeiska

Inlämnad: 2017-09-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:42 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:29 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:29 Säkrad tillgång på dricksvatten av Betty Malmberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för liv och ett väl fungerande samhälle. För politiker är därför ett av de tyngsta ansvaren att långsiktigt säkra tillgången till detsamma. Med tanke på att redan låga

Inlämnad: 2017-09-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:29 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:2 Stranderosion av Maria Malmer Stenergard M till Miljöminister Karolina Skog MP Problemet med stranderosion kan skådas på flera ställen i Sverige. På vissa platser är läget akut, såsom vid kusten i Åhus. Havet äter sig allt längre in i kusten, och egendom hotas. För kustnära kommuner är detta ett

Inlämnad: 2017-09-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stranderosion

Skriftlig fråga 2017/18:9 av Johan Andersson (S)

Fråga 2017/18:9 Försvarets utökade skjutningar över Vättern av Johan Andersson S till Miljöminister Karolina Skog MP Försvarsmakten har av länsstyrelsen fått ett nytt tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Detta har överklagats till högre instans av både kommunerna

Inlämnad: 2017-09-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:9 av Johan Andersson (S) (pdf, 77 kB)