Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:326 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:326 Vetenskapliga bedömningar och glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. I Sverige finns i praktiken inga alternativ till glyfosat, varför dess

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:326 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:151 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:151 Besked om översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare uppmärksammat skogsägarnas oro för att

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:151 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:147 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:147 Regeringens position angående glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Frågan huruvida glyfosat ska vara tillåtet att använda framöver eller

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:147 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:589 Sandsugning i Öresund av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Problemet med sandsugning i Öresund har nyligen åter uppmärksammats i media. Sverige förbjöd sandsugning redan 1982, men från dansk sida är det fortfarande tillåtet. Ett antal kommuner och miljöorganisationer

Inlämnad: 2017-08-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sandsugning i Öresund

Skriftlig fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1468 Oklara besked om artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den svenska skogen är en av våra viktigaste tillgångar. Under de senaste 90 åren har virkesförrådet nästan fördubblats, samtidigt som avverkningen också fördubblats. Denna positiva utveckling har i

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1452 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1452 Småskalig vattenkraft av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Den småskaliga vattenkraften lever närmast på undantag i Sverige. Detta trots att den utgör en klimatsmart och effektiv källa till el. Det finns gott om exempel från norr till söder på hur privatpersoner antingen

Inlämnad: 2017-05-17 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1452 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare uppmärksammat skogsägarnas oro för att denna

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av artskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor. Förslaget

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:470 Export av vår miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP I Agenda 2030-målen anges bland annat att alla FN:s medlemsländer ska arbeta för att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt främja ett hållbart jordbruk. Sveriges riksdag har

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Export av vår miljöpåverkan

Skriftlig fråga 2016/17:1163 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1163 Sveriges hållning till genmodifierade grödor av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige har en lång tradition av att följa den vetenskapliga expertisens rekommendationer när beslut fattas om exempelvis godkännande av genmodifierade grödor. Denna tradition fick dock ett

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1163 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1162 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1162 Glyfosat av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Den 29 juni 2016 beslutade EU-kommissionen att förlänga godkännandet av användandet av glyfosat.

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1162 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:552 Ökat nationellt inflytande över EU:s naturvårdslagstiftning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP EU:s naturvårdslagstiftning fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet orsakar en del problem för Sverige. Bland annat rör det sig om hinder mot en adaptiv och hållbar förvaltning

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:552 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:368 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:368 Vattenkraften och energiöverenskommelsen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Vattenkraften är ett viktigt fundament i svensk elproduktion. Vattenkraften bidrar med uppemot hälften av den el som produceras i Sverige och är dessutom en viktig regulator för att balansera svängningarna

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:368 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:268 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:268 Transportsektorns utsläpp av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Statistik över utsläpp av växthusgaser visar att den trend av utsläppsminskningar som varade under Alliansens tid i regeringsställning, mellan 2008 och 2014, har brutits. Den preliminära statistiken från Naturvårdsverket

Inlämnad: 2016-11-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:268 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:251 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:251 Artskyddsförordningens inverkan på skogsbruket av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under de senaste åren har frågan om brister i artskyddsförordningen aktualiserats. I ett antal uppmärksammade fall har skogsbrukare förbjudits att genomföra planerade skogsavverkningar. De ansvariga

Inlämnad: 2016-10-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:251 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:14 Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Svensk odling utsätts just nu för de svåraste angreppen på länge kanske någonsin. Angreppen, som kommer från en svensk myndighet, riskerar att helt slå ut odlingen av

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 100 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:33 Supermiljöbilspremien av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Supermiljöbilspremien infördes av alliansregeringen i syfte att öka incitamenten att köpa bilar med lägre klimatpåverkan. Det har varit en bra och framgångsrik åtgärd. I väntan på det utlovade, men upprepade gånger

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1479 Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Ett av de främsta syftena med EU-samarbetet är att skapa en gemensam marknad där spelreglerna är lika, eller åtminstone likvärdiga, inom en rad områden. Med gemensamma regler

Inlämnad: 2016-08-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1477 Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor som vi i Sverige har ålagt

Inlämnad: 2016-08-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1335 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1335 Vattenverksamheterna av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Många aktörer inom exempelvis jordbruket och småskalig vattenkraft drabbas nu hårt av de prövningar av deras verksamheter som sker runt om i landet. De svenska tolkningarna av reglerna gör att många verksamheter som

Inlämnad: 2016-06-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1335 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 75 kB)
Paginering