Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1569 Strandskyddet av Caroline Szyber KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Kristdemokraterna har länge drivit frågan om ett mer ändamålsenligt strandskydd i såväl civilutskottet i riksdagen som under vårens bostadssamtal. Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att göra strandskyddet mer

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1564 Renodling av polisens arbetsuppgifter av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens organisation är pressad. Dagligen kommer uppgifter i medierna med berättelser från enskilda poliser och polischefer om hur deras arbetssituation utvecklats. Arbetsmiljön inom svensk polis är minst sagt problematisk,

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1524 Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen har jaktsäsongen för många satt igång på allvar. Jaktsäsongens inledning aktualiserar på ett smärtsamt sätt att polisen under lång tid runt om i Sverige haft stora problem med långa handläggningstider

Inlämnad: 2016-08-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1508 Regeringens agerande mot bilbränderna av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Samhället drabbas återigen av omfattande bilbränder. Det har rapporterats kring detta i media men också från Polisen och räddningstjänsterna runt om i landet. Det är också uppenbart att det är svårt att bevisa vilka

Inlämnad: 2016-08-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1497 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1497 Färre poliser i yttre tjänst av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S En av de viktigaste delarna i den nya polisorganisationen från 1 januari 2015 är att vi får en mer synlig polis. Dessutom skulle mer resurser komma närmare medborgarnaVad detta exakt innebär har visat sig vara svårt om man

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1497 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2015/16:1480 Det kommande säljstoppet för signalkräftan av Magnus Oscarsson KD till Miljöminister Karolina Skog MP Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU-förordningen

Inlämnad: 2016-08-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:748 Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Anders Ygeman S Helgen den 16 17 juli var en kaosets helg i Uppsalas stadsdel Gottsunda/Valsätra. Bilar sattes i brand, stenar kastades och utryckningar fördröjdes med upp emot 15 minuter pga. av upploppen.

Inlämnad: 2016-07-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb

Skriftlig fråga 2015/16:1430 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1430 Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och andra myndigheter i arbetet mot extremism av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Frågan om sekretess och delning av insamlad information från Säkerhetspolisen till andra myndigheter är en central del i arbetet för att förhindra och förebygga

Inlämnad: 2016-07-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1430 av Roger Haddad (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:746 Decimering av marinens övningsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan

Inlämnad: 2016-06-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Decimering av marinens övningsförmåga

Skriftlig fråga 2015/16:1349 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:1349 Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter ska ett regeringsbeslut om tillstånd för en vindkraftspark i Hanöbukten vara nära förestående. Försvarsmakten varnar för de negativa effekter en sådan utbyggnad kan få, både för flygflottiljen

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1349 av Allan Widman (L) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:711 Rymdturism i Sverige av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige ligger mycket väl till för att bli plats för en av Europas rymdhamnar, vilket är centralt för att ha en framskjuten position i den snabbt växande rymdindustrin. Sverige har många fördelar efter flera

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdturism i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:1315 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2015/16:1315 Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna aviserades fortsatta gränskontroller mellan Danmark och Sverige, åtminstone fram till den 12 november. För resenärer som gör enstaka resor upplevs gränskontrollerna inte som så problematiska ur

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1315 av Tina Acketoft (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1310 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2015/16:1310 Vattnet på Öland av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Under våren och försommaren har problematiken med vattenbrist på Öland blivit en stor fråga. Det handlar om lokalbefolkningens dagliga behov av vatten, som även är avgörande för folkhälsan. Tillgång till rent vatten är vi vana

Inlämnad: 2016-06-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1310 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2015/16:1303 Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar av Lars Tysklind L till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen uppdrog den 1 november 2007 åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1268 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1268 Tillsättning av områdespoliser av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Den nya polisorganisationen trädde i kraft den 1 januari 2015. Redan i ett beslut från november 2014 slås det fast att en central del av den nya polisorganisationen är fler synliga poliser i yttre tjänst men också fler

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1268 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:676 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:676 Det svåra läget för polisen i Uppsala län av Mikael Oscarsson KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det fanns stora förväntningar på polisreformen 2015. Organisationen skulle både bli mer effektiv och ha ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Många poliser även på chefsnivå vittnar

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:676 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svåra läget för polisen i Uppsala län

Skriftlig fråga 2015/16:1242 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1242 Brandskydd för årsrika personer av Barbro Westerholm L till Statsrådet Anders Ygeman S Varje år omkommer omkring 100 personer i bränder i Sverige. Nio av tio som dör i bränder gör det i sina bostäder. Årsrika människor är kraftigt överrepresenterade. Det beror på att de inte själva kan släcka en brand

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1242 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1215 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1215 Tillståndsgivning för vapenlicenser av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Den våldsbejakande extremismen är ett allvarligt hot mot enskildas liv och frihet och mot Sveriges säkerhet. Det är därför av vikt att personer med koppling till terrorism eller organisationer som förespråkar politiskt

Inlämnad: 2016-05-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1215 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1210 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1210 Rekrytering av poliser av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Kompetensförsörjningen till svensk polis är en ständigt aktuell fråga, särskilt sommartid i samband med ledigheter eller föräldraledigheter. Frågan aktualiseras mot bakgrund av att flera poliser lämnat myndigheten det senaste halvåret

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1210 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1176 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Beslutet byggde bland annat på Universitetskanslersämbetets UKÄ utredning om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistprogrammet

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)
Paginering