Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1569 Strandskyddet av Caroline Szyber KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Kristdemokraterna har länge drivit frågan om ett mer ändamålsenligt strandskydd i såväl civilutskottet i riksdagen som under vårens bostadssamtal. Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att göra strandskyddet mer

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2015/16:750 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2015/16:750 Aktiviteter för deltagarna i fas 3 av Penilla Gunther KD till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det rapporteras att avvecklingen av den kritiserade arbetslöshetsinsatsen fas 3 går fortare än vad som förväntats. Det kan ju låta bra om det då finns några planerade aktiviteter

Inlämnad: 2016-08-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:750 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Aktiviteter för deltagarna i fas 3

Skriftlig fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2015/16:1480 Det kommande säljstoppet för signalkräftan av Magnus Oscarsson KD till Miljöminister Karolina Skog MP Från och med den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU-förordningen

Inlämnad: 2016-08-02 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:746 Decimering av marinens övningsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan

Inlämnad: 2016-06-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Decimering av marinens övningsförmåga

Skriftlig fråga 2015/16:1310 av Penilla Gunther (KD)

Fråga 2015/16:1310 Vattnet på Öland av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Under våren och försommaren har problematiken med vattenbrist på Öland blivit en stor fråga. Det handlar om lokalbefolkningens dagliga behov av vatten, som även är avgörande för folkhälsan. Tillgång till rent vatten är vi vana

Inlämnad: 2016-06-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1310 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:494 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2015/16:494 Arbetsmarknaden av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Möjligheten att ha ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället. Under Alliansens regeringsperiod inrättade vi jobbskatteavdraget för att göra det lönsammare att

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:494 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2015/16:917 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2015/16:917 Reserverade medel för Arbetsförmedlingen av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetslösheten är en av våra största samhällsutmaningar, inte minst den höga arbetslösheten bland unga och utrikesfödda. Arbetslöshet och utanförskap riskerar att leda till stora sociala problem

Inlämnad: 2016-03-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:917 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2002/03:1363 av Skånberg, Tuve (kd)

den 8 september Fråga 2002/03:1363 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om UD-rapport i tidskriften Palestina Nu I senaste numret av tidskriften Palestina Nu 2/03 publiceras i sin helhet en rapport av en diplomat på svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Bland annat sägs i rapporten att Borgmästaren

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1324 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1324 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Anna Lindh om agitation om heligt krig I juli hölls en konferens för Europeiska rådet för fatwa och forskning ECFR i Stockholms moské. Ett tjugotal ledande muslimska teologer sammanträdde under det officiella temat Jihad och förnekande av

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1295 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1295 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges representation i Minsk Vitryssland är troligen det enda landet i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Den gnutta demokrati som finns urholkas ständigt. Brott mot de mänskliga rättigheterna är återkommande.

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1245 av Runegrund, Rosita (kd)

den 17 juli Fråga 2002/03:1245 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Anna Lindh om de mänskliga rättigheterna i Iran Läget i Iran är mycket oroande. I dag, den 16 juli, rapporteras att den kanadensiska journalisten och fotografen Zahra Kazemi dog av misshandel. Enligt en rapport från hälsovårdsministern i Iran

Inlämnad: 2003-07-17 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1201 av Skånberg, Tuve (kd)

den 1 juli Fråga 2002/03:1201 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om sharia lag och religionsfrihet i de palestinska områdena Nigeria införde i april 2000 muslimsk sharia lag i delstaten Kaduna, vilket resulterade i 2 000 döda i de kravaller som följde. Starka krafter i länder som Sudan och Irak

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1179 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 juni Fråga 2002/03:1179 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Anna Lindh om palestinska myndighetens hemsidor En utdragen och tragisk konflikt är den i Mellanöstern. Trots FN:s beslut 1947 att låta inrätta en israelisk och palestinsk stat sida vid sida ifrågasätts ännu Israels rätt till liv. Den antisemitism

Inlämnad: 2003-06-25 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare för

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:413 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:413 av Jakob Forssmed kd till utrikesminister Anna Lindh om förhållandena på Kuba Det är lätt att låta sig förföras av Kuba både vid den första och andra anblicken. Salsan vid gathörnen, värmen och de lättklädda människorna gör det lätt att tro att landet är ett karibiskt paradis.

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förhållandena på Kuba

Skriftlig fråga 2002/03:869 av Forssmed, Jakob (kd)

den 5 maj Fråga 2002/03:869 av Jakob Forssmed kd till statsminister Göran Persson om Europadagen som helgdag i Sverige Talet om ett enat Europa börjar äntligen återspeglas i verkligheten då EU utökas med tio nya medlemmar och Europas länder möts i ett starkt samarbete grundat på gemensamma värderingar och en gemensam

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:313 av Forssmed, Jakob (kd)

den 28 april Interpellation 2002/03:313 av Jakob Forssmed kd till utrikesminister Anna Lindh om observatörsstatus för Taiwan i WHO De senaste två månadernas utbrott av den dödliga, smittsamma sjukdomen SARS har återigen fört upp frågan om Taiwans eventuella deltagande i WHO som observatör på dagordningen. I ett TT-telegram

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: observatörsstatus för Taiwan i WHO

Skriftlig fråga 2002/03:746 av Runegrund, Rosita (kd)

den 3 april Fråga 2002/03:746 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Anna Lindh om kristdemokratiska kubaner i arrest I skuggan av Irakkriget har den kubanska diktaturen börjat arrestera ledande personer ur den kubanska demokratirörelsen. Drygt 70 personer har hittills arresterats och de första domarna kom här

Inlämnad: 2003-04-02 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:262 av Landgren, Per (kd)

den 31 mars Interpellation 2002/03:262 av Per Landgren kd till utrikesminister Anna Lindh om folkrättens grund I interpellationsdebatten den 25 mars 2003 om folkrätten tycktes utrikesminister Anna Lindh mena att det militära ingripandet mot Irak utgör ett brott mot folkrätten, eftersom det sker utan FN-mandat. Utan

Inlämnad: 2003-03-31 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:681 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 mars Fråga 2002/03:681 av Torsten Lindström kd till statsrådet Mona Sahlin om valdeltagande bland arbetssökande I en undersökning från Västerås stad efter kommunfullmäktigevalet 2002 konstateras att arbetslöshet är den faktor som enskilt väger tyngst för personer som inte utnyttjar sin rösträtt. Demokratin är

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering