Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1349 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:1349 Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter ska ett regeringsbeslut om tillstånd för en vindkraftspark i Hanöbukten vara nära förestående. Försvarsmakten varnar för de negativa effekter en sådan utbyggnad kan få, både för flygflottiljen

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1349 av Allan Widman (L) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:711 Rymdturism i Sverige av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige ligger mycket väl till för att bli plats för en av Europas rymdhamnar, vilket är centralt för att ha en framskjuten position i den snabbt växande rymdindustrin. Sverige har många fördelar efter flera

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdturism i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2015/16:1303 Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar av Lars Tysklind L till Miljöminister Karolina Skog MP Regeringen uppdrog den 1 november 2007 åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1303 av Lars Tysklind (L) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:1176 Treårig tandhygienistutbildning av Barbro Westerholm L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I december 2013 beslöt riksdagen att tandhygienistutbildningen bör bli treårig. Beslutet byggde bland annat på Universitetskanslersämbetets UKÄ utredning om för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistprogrammet

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1176 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:846 Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd av Roger Haddad L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen har aviserat en kraftig utbyggnad av antalet platser vid landets högskolor och universitet. När en sådan snabb expansion sker, samtidigt som resurserna som medföljer inte alls överensstämmer

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:421 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:421 Kärnkraftssäkerhet av Allan Widman L till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige kan mycket väl ha världens bästa kärnkraftssäkerhet. Anläggningarnas grundläggande säkra konstruktion, fortlöpande betydande investeringar i tilläggssäkerhet samt decennielånga drifterfarenheter talar för

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:421 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnkraftssäkerhet

Skriftlig fråga 2015/16:333 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2015/16:333 Registerbaserad forskning av Christer Nylander FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S När det gäller forskning som förutsätter tillgång till personanknutna registeruppgifter är det viktigt att regelverket tillgodoser den enskilde individens integritetsskydd för att bibehålla allmänhetens förtroende

Inlämnad: 2015-11-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:333 av Christer Nylander (FP) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:180 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2015/16:180 Utbildning av kiropraktorer av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Legitimation av kiropraktorer infördes i Sverige 1989 för dem med internationell utbildning och 1998 för dem med svensk utbildning. År 2006 skyddades yrkestiteln för legitimerade kiropraktorer. I dag är drygt

Inlämnad: 2015-10-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:180 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 77 kB)