Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1533 Kritik mot Kemikalieinspektionen av Betty Malmberg M till Miljöminister Karolina Skog MP Kemikalieinspektionen KemI har än en gång fått ta emot allvarlig kritik från Justitiekanslern JKLiksom förra gången maj 2015 gäller det myndighetens långa handläggningstider för bekämpningsmedel. De långa handläggningstiderna

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1382 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1382 Kriterier för att uppgraderas till universitet av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den 16 juni skrev statsrådet Helene Hellmark Knutsson S tillsammans med en partikollega, vilken är regionstyrelsens ordförande i Skåne, en debattartikel i Sydsvenskan http:www.sydsvenskan.se/2016-06-16/malmo-hogskola-ska-bli-universitetI

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1382 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1355 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1355 Fler manliga sökanden till högskolan av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Enligt Universitetskanslersämbetets senaste årsrapport publicerad i juni 2016 utgjorde kvinnor 62 procent av den totala andelen sökande till högskolan. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1355 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1202 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1202 Rapport från Forskningsberedningen av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sedan 1962 har regeringar utsett en forskningsberedning som har till uppgift att vara rådgivande i forskningspolitiska frågor. Detta gjorde även nuvarande regering den 9 april 2015. Beklagligt är dock att

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1202 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1201 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1201 Fusk på högskoleprov av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen rapporterade medierna om hur ett 80-tal personer med hjälp av ligor har fuskat sig till toppresultat på högskoleprovet och på så vis kunnat gå före andra studenter i antagningssystemet. Hur omoraliskt detta än

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1201 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1132 Avhoppen från lärarprogrammet av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Universitetskanslersämbetet UKÄ har i en aktuell rapport publicerad den 19 april 2016 analyserat genomströmningen på lärarutbildningar. Analysen visar dessvärre att många studenter hoppar av sina studier. Sedan

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1123 Rymdstrategi för nytta och tillväxt av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I april 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning med syfte att utarbeta en strategi för det viktiga rymdområdet en strategi för att använda rymdverksamhet som en strategisk tillgång, för att möta

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1004 Strategiska forskningsområden av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I forskningspropositionen Ett lyft för forskning introducerades så kallade strategiska forskningsområden SFO som började gälla 2010. Det var långsiktiga satsningar som alliansregeringen gjorde inom strategiska

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1004 av Betty Malmberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:959 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:959 Åtgärder för minskade avhopp från högskoleutbildningar av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Flera av våra lärosäten anordnar kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Det är viktigt såväl för den enskilde som för samhället. I Sacos rapport Vad kostar en

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:959 av Betty Malmberg (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:901 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:901 Kompletterande utbildningar av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Att våra lärosäten anordnar kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen är viktigt såväl för den enskilde som för samhället. I Sacos rapport Vad kostar en akademiker 2015 visar beräkningar att

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:901 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:847 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:847 Utredning av resursfördelningssystemet av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Under de senaste åren har kvaliteten i högre utbildning debatterats flitigt. Alliansregeringen bidrog på olika sätt till ökad kvalitet genom att bland annat höja anslagen till olika utbildningar, inte

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:847 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:433 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:433 Färre internationella forskare av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige har höga ambitioner med sin politik för högre utbildning och forskning. Det är bra. I en global värld med internationell konkurrens måste vi se till att behålla vår konkurrenskraft genom att vara attraktiva

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:433 av Betty Malmberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:432 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:432 Fördelning av kvalitetsmedlen av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen har beslutat att alliansregeringens tidigare reform att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat inte

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:432 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:422 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:422 Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen remitterade i mars 2015 en promemoria med bedömningar om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Remissrundan avslutades i maj. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:422 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)