Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1479 Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Ett av de främsta syftena med EU-samarbetet är att skapa en gemensam marknad där spelreglerna är lika, eller åtminstone likvärdiga, inom en rad områden. Med gemensamma regler

Inlämnad: 2016-08-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1477 Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor som vi i Sverige har ålagt

Inlämnad: 2016-08-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1335 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:1335 Vattenverksamheterna av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Många aktörer inom exempelvis jordbruket och småskalig vattenkraft drabbas nu hårt av de prövningar av deras verksamheter som sker runt om i landet. De svenska tolkningarna av reglerna gör att många verksamheter som

Inlämnad: 2016-06-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1335 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:697 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:697 Kemikalieinspektionens agerande ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag frågade landsbygdsministern i en IP-debatt nyligen om regeringen avsåg att agera när Kemikalieinspektionens fyrkantiga och EU-unika agerande först

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:697 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionens agerande - ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:689 Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor vi i Sverige har ålagt

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen