Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1613 av Lantz, Kenneth (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1613 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Mona Sahlin om folkrörelsepolitik och social ekonomi I syfte att samordna regeringens folkrörelsepolitik tillsattes i september 2001 en interdepartemental arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår representanter från samtliga departement. Gruppens uppgifter

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1591 av Hellquist, Solveig (fp)

den 2 september Fråga 2003/04:1591 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mona Sahlin om välutbildade invandrare Det är sedan många år ett känt faktum att välutbildade invandrares kompetens inte tas till vara i det svenska samhället. Enligt Integrationsverkets rapport Integration 2003 finns det i dag i Sverige ca

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1392 av S Järrel, Henrik (m)

den 30 juni Fråga 2003/04:1392 av Henrik S Järrel m till statsrådet Mona Sahlin om åldersdiskriminering inom idrotten I En idrottspolitik för 2000-talet prop. 1998/99:107 anför regeringen bland annat med instämmande av riksdagen att elitidrottsutövare är betydelsefulla förebilder för många unga människor och kan

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1324 av Leijonborg, Lars (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1324 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Mona Sahlin om förslaget att hotade kvinnor ska emigrera Våld mot kvinnor är ett centralt samhällsproblem. Statens kärnuppgift, att värna människors liv och lem, utmanas. Folkpartiets uppfattning är att den som är hotad inte ska behöva fly. Vi vill

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1301 av Magnusson, Cecilia (m)

den 3 juni Fråga 2003/04:1301 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nationell handlingsplan för bekämpning av prostitution och handel med människor Den 27 januari 2004 gav statsrådet, som del i ett interpellationssvar till Hillevi Engström, information om att regeringen håller på att utarbeta

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:468 av Schyman, Gudrun (v)

den 5 maj Interpellation 2003/04:468 av Gudrun Schyman v till statsminister Göran Persson om jämställdhetspolitiken Statsministern uttryckte för ett antal år sedan att han, såväl som det parti han leder, omfattar den feministiska analysen. Det är naturligtvis utmärkt. Ju fler som inser att frågan om att bryta den patriarkala

Inlämnad: 2004-05-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:460 av Wahlén, Gunilla (v)

den 30 april Interpellation 2003/04:460 av Gunilla Wahlén v till statsrådet Mona Sahlin om idrott och alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt. Vi vet att konsekvenserna av detta tar sig uttryck i ökat antal alkoholskador, ökad rattonykterhet, ökat antal misshandelsfall och så vidare. Listan över negativa

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1133 av Andreasson, Martin (fp)

den 29 april Fråga 2003/04:1133 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om våld mot kvinnor Jämställdhetsminister Mona Sahlin tillsatte den 20 april en arbetsgrupp inom Regeringskansliet om våld mot kvinnor. Av regeringsbeslutet om gruppens uppgifter framgår tydligt att arbetsgruppens verksamhetsområde

Inlämnad: 2004-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1068 av S Järrel, Henrik (m)

den 14 april Fråga 2003/04:1068 av Henrik S Järrel m till statsrådet Mona Sahlin om tioårsdagen av m/s Estonias förlisning Den 28 september i år är det tio år sedan en av de största civila fartygskatastroferna i modern tid utspelade sig i våra nära farvatten på Östersjön passagerarfärjan m/s Estonia förliste och gick

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1023 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 1 april Fråga 2003/04:1023 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet i riksdagens talarstol I en intervju i Svenska Dagbladet den 9 mars, lanserar jämställdhetsministern en ny idé för att komma åt problemet med att många kvinnliga riksdagsledamöter anser sig diskriminerade i sitt

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1017 av Wigström, Cecilia (fp)

den 1 april Fråga 2003/04:1017 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Pär Nuder om Europaparlamentets förändrade roll Europaparlamentet är en viktig beslutande instans. Europaparlamentets makt har successivt stärkts från att vara ett rådgivande organ när vi kom med 1995 till att i dag vara medbestämmande i de flesta

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars Interpellation 2003/04:369 av Anders Bengtsson s till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Interpellation 2003/04:327 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 4 mars Interpellation 2003/04:327 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om strukturell diskriminering Häromdagen fick jag ett mail från en kemist, författare till tre böcker utgivna på främmande språk om gummiteknik. Han har även arbetat i elva år i ett annat land på olika chefspositioner. Kemisten

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strukturell diskriminering

Skriftlig fråga 2003/04:710 av Wikström, Cecilia (fp)

den 6 februari Fråga 2003/04:710 av Cecilia Wikström fp till justitieminister Thomas Bodström om Nationellt råd för kvinnofrid I juni 2003 överlämnade Nationellt råd för kvinnofrid sin slutrapport till regeringen. Den handlar om åtgärder som regeringen bör vidta för att säkerställa kvinnors frid. I rapporten återfinns

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:701 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 februari Fråga 2003/04:701 av Torsten Lindström kd till statsrådet Mona Sahlin om skydd vid hedersrelaterat våld Ett förkastligt fenomen i samhället är det så kallade hedersrelaterade våldet som drabbat ungdomar, främst flickor, som i sina sammanhang ansetts bryta mot kulturella paradigmer och tabun. Efter att

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:265 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 januari Interpellation 2003/04:265 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Mona Sahlin om organisationer som motverkar rasism och nazism I fjol satte regeringen av 2,4 miljoner kronor i stöd till verksamheter som stödjer personer som vill lämna olika rasistiska organisationer. Det var samma belopp som året

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:614 av Sjösten, Ulf (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:614 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om återkallande av felaktigt beslutade svenska medborgarskap Flera fall där svenskt medborgarskap har meddelats till personer på falska eller oriktiga grunder har framkommit. I sitt anförande inför riksdagen den 21 januari sade

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:583 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 januari Fråga 2003/04:583 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Mona Sahlin om information till invandrare om vård och kommuner I skånska lokaltidningar har vi kunnat läsa om hur kommuner och sjukvård har stora brister när det gäller information på de vanliga invandrarspråken. Det finns hemsidor som helt saknar

Inlämnad: 2004-01-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering