Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:575 Den högre utbildningens lönsamhet av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den internationella konkurrensen tilltar. Allt fler sektorer agerar på en EU-gemensam och ofta global marknad. Saker som tidigare bara såldes i närområdet kan nu exporteras till tidigare

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den högre utbildningens lönsamhet

Skriftlig fråga 2016/17:1560 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1560 Den svartmunnade smörbulten av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Den svartmunnade smörbulten, som härstammar från Kaspiska havet, sprids just nu i Europa. Fisken har, troligtvis genom barlastvatten, dykt upp i bland annat Blekinge och Göteborg under 2010. Sju år senare breder

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1560 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att utöka tio befintliga

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Natura 2000 på norra Gotland

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:436 Sveriges förhållningssätt till nya grödor av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Teknikutveckling genomsyrar hela samhällets utveckling. Primär- och livsmedelsproduktionen är inget undantag. Växtförädlingsteknik som ständigt förnyas ger möjlighet att minska användningen

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges förhållningssätt till nya grödor

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1208 Skogen och miljöbalken av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, vattenverksamhet och genteknik. Skogsvårdslagen ingår däremot inte i miljöbalken. I stället finns det en väl utvecklad modell, där frihet under ansvar

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1191 Förbud mot polymerer av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP I januari 2015 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka möjligheten att införa nationella begränsningar för mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket fick samtidigt i uppdrag att utreda

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:506 10 procents marint skydd år 2020 av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige är till stor del omgivet av hav. Det är en tillgång och en resurs för människor i hela Sverige. Dels på grund av vad det ger oss i form av livsmedel som exempelvis fisk och skaldjur, men även på

Inlämnad: 2016-12-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:503 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:503 God ekologisk status i Östersjön år 2021 av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Sverige är till stor del omgivet av hav. Det är en tillgång och en resurs för människor i hela Sverige. Dels på grund av vad det ger oss i form av livsmedel som exempelvis fisk och skaldjur, men

Inlämnad: 2016-12-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:503 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:485 Översyn av LIS-områdeslagstiftningen av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång. De säkerställer inte bara vattennära naturupplevelser utan också biologisk mångfald och tillgång till rekreationsmöjligheter. Det svenska strandskyddet

Inlämnad: 2016-12-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:341 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:341 Hållbar konsumtion av textilier av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Naturvårdsverket fick i augusti 2014 i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall. Detta för att dagens svenska textilkonsumtion orsakar

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:341 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2016/17:120 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:120 Bromerade flamskyddsmedel av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Vi omges dagligen av tusentals kemikalier utan att tänka på det. Många av dessa är livsnödvändiga och tack vare det så har vi kunnat bygga det samhälle vi har i dag. Kemikalier har bland annat möjliggjort

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:120 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bromerade flamskyddsmedel