Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

den 26 juli Fråga 2000/01:1527 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört

Inlämnad: 2001-07-26 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1427 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1427 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om uppföljning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD inrättades 1928 och dess domkrets omfattar hela landet.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:388 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:388 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om tillväxtavtalen och jämställdheten För att Sverige ska utvecklas i positiv riktning är det helt avgörande att landets olika delar utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. Utvecklingen av den regionala näringspolitiken

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2000/01:340 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 28 mars Interpellation 2000/01:340 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om utlokalisering av statliga verk I den regionalpolitiska diskussionen framkommer ofta förslag om lokalisering av statliga verk. SOU 2000:108 föreslår en ny djurskyddsmyndighet som ett led i ett förbättrat djurskydd.

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utlokalisering av statliga verk

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:80 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 30 oktober Interpellation 2000/01:80 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Leif Pagrotsky om upphandlingens betydelse för byggkostnader De höga byggkostnaderna innebär ett allt större hinder för ny- och ombyggnation. Kristdemokraterna har därför begärt en konsekvensutredning om sänkt byggmoms. En annan åtgärd

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2000/01:8 av Larsson, Maria (kd)

den 20 september Interpellation 2000/01:8 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om kritik mot tillväxtavtalen År 1998 inbjöd regeringen svenska regioner att utarbeta regionala tillväxtavtal RTATillväxtavtalen syftar till effektivare samordning mellan politikområden som främjar tillväxt och sysselsättning.

Inlämnad: 2000-09-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)