Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1681 av Strömbom, Inger (kd)

den 12 september Fråga 2000/01:1681 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet När nyföretagandet minskade med 14 under januari och februari ställde jag i en interpellation frågor om vilka förenklingar och reformer för främst småföretagandet som näringsminister Björn Rosengren avsåg

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

den 26 juli Fråga 2000/01:1527 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört

Inlämnad: 2001-07-26 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1408 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1408 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Vattenfall och sorbiska byar Vattenfalls expansion i Tyskland innebär bl.a. att bolaget blivit ägare till en brunkolsfyndighet under den sorbiska, kulturhistoriskt mycket värdefulla byn Horno. Mellan 1945 och 1989 har 73 små

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:435 av Strömbom, Inger (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:435 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet har minskat med 14 under januari och februari. Trots att vi har haft högkonjunktur och staten försökt stimulera till företagande finns det i dag inte fler personer som är företagare än vad

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: nyföretagande

Interpellation 2000/01:393 av Larsson, Maria (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:393 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om könsfördelning i bolagsstyrelser I slutbetänkandet från Utredningen om kvinnorepresentation Varannan damernas SOU 1987:19 skriver utredaren att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokrati

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1031 av Larsson, Maria (kd)

den 4 april Fråga 2000/01:1031 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om stambanan Antalet resenärer på svenska järnvägar har aldrig varit så stort som under 2000 och även godstrafiken ökade. Efterfrågan fortsätter att öka, både för gods- och persontrafik. I tidtabellen för andra halvåret 2001 har

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:245 av Larsson, Maria (kd)

den 12 februari Interpellation 2000/01:245 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin Aktivitetsgarantin har nu varit i gång sedan den 1 augusti 2000. Då försöksperioden som föregick införande över hela landet var mycket kort, och knappast hann utvärderas, måste kanske regeringen

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: aktivitetsgarantin

Interpellation 2000/01:213 av Larsson, Maria (kd)

den 17 januari Interpellation 2000/01:213 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om framtiden för IUC Enligt beslut från Regeringskansliet strax före jul så får de IUC-bolag som fick sitt första UPA-uppdrag år 2000 förnyat uppdrag år 2001. Övriga IUC-bolag kommer inte att få förnyat uppdrag. En utredning/utvärdering

Inlämnad: 2001-01-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:378 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 5 december Fråga 2000/01:378 av Desirée Pethrus Engström kd till näringsminister Björn Rosengren om Aspergers syndrom och arbetslivet Många människor lider av dolda handikapp som gör att de får svårigheter på arbetsmarknaden. Ett sådant handikapp kallas för högpresterande autism, eller Aspergers syndrom. Många

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:265 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:265 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationerna i Stockholmsregionen Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Dagligen

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:264 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:264 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om ekonomin i Stockholm Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Utifrån landet har

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:260 av Larsson, Maria (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:260 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshetsförsäkring för småföretagare När regeringens proposition En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring kom på riksdagens bord saknades förslag om den problematik som finns för småföretagare vad beträffar

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:81 av Strömbom, Inger (kd)

den 31 oktober Interpellation 2000/01:81 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationer och bostäder i Stockholm Stockholm är Sveriges enda riktiga storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:150 av Larsson, Maria (kd)

den 27 oktober Fråga 2000/01:150 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om efter aktivtetsgarantin Aktivitetsgarantin började användas i hela landet den 1 augusti 2000. Den riktar sig till personer som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna på arbetsförmedlingen. Aktiviteten ska ske på heltid.

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:61 av Strömbom, Inger (kd)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:61 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om småföretagarnas förutsättningar Nyligen genomförde Göran Persson diverse omflyttningar i sin regering i samband med att Laila Freivalds avgick och Thomas Bodström tillträdde som justitieminister. I omdirigeringen av

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:31 av Larsson, Maria (kd)

den 12 oktober Interpellation 2000/01:31 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om IUC:s fortsatta verksamhet Återigen står de 14 bolagen i det nationella IUC-nätverket industriellt utvecklingscentrum utan besked från regeringen om de får förnyat uppdrag eller inte i sitt arbete med att stötta små och medelstora

Inlämnad: 2000-10-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)