Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd)

den 17 oktober Interpellation 2001/02:29 av Chatrine Pålsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om djurskyddet på svenska slakterier Det har på senare tid framkommit att djurhållningen på svenska slakterier är bristfällig. Besiktningsveterinärer har med stillbilder och filmer vid ett flertal tillfällen dokumenterat

Inlämnad: 2001-10-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: djurskyddet på svenska slakterier

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:640 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:640 av Chatrine Pålsson kd till arbetsmarknadsministern om ledighet för AMU-elever Ett gammalt krav från arbetarrörelsens tidiga historia är att löntagarna skulle ha 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars sömn. Den grundsyn som säger att en människa måste ha en bra balans mellan aktivitet och

Inlämnad: 1998-04-08 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)