Dokument & lagar (57 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1524 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1258 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj Fråga 2003/04:1258 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utveckling av demensvården Antalet personer med demenssjukdom uppskattas till närmare 150 000. Samtidigt nyinsjuknar 20 000 personer varje år. Demenssjukdomarna kostar samhället mer än 40 miljarder kronor per år. Verkligheten

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:445 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 23 april Interpellation 2003/04:445 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den psykiatriska vården I juni 2003 ställde jag en skriftlig fråga till socialministern om vilka åtgärder som skulle vidtas för att råda bot på de stora brister som finns inom psykiatrin. Svaret blev då att arbetet med

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1106 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 april Fråga 2003/04:1106 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om demensvården Personer som drabbas av demens har stora behov av vård och omsorg. Kunskapen om denna patientgrupp är dock många gånger bristfällig. Bristande samordning av vården är tydlig liksom avsaknaden av fungerande och ansvarsfull

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:349 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 mars Interpellation 2003/04:349 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om överenskommelsen om vårdens ägarformer Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kom den 11 februari fram till en överenskommelse om vårdens ägarformer. En punkt i överenskommelsen var att ansvaret

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:300 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 februari Interpellation 2003/04:300 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om patientsäkerhet och tillsyn inom hälso- och sjukvården Det behövs ett mer målmedvetet patientsäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården. De fall som uppmärksammas i medierna, då patienter kommer till skada, fokuserar

Inlämnad: 2004-02-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:65 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 oktober Fråga 2003/04:65 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om åldersgränser för läkare I våras beslutade riksdagen att höja åldersgränsen för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning enligt lagen om allmän försäkring från 67 till 70 år. Det blev även möjligt för

Inlämnad: 2003-10-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:9 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 25 september Interpellation 2003/04:9 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den psykiatriska vården I juni ställde jag en skriftlig fråga till socialministern om vilka åtgärder som skulle vidtas för att råda bot på de stora brister som finns inom psykiatrin. Svaret blev då att arbetet med

Inlämnad: 2003-09-25 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1156 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 17 juni Fråga 2002/03:1156 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Hans Karlsson om språkproven för utländsk vårdpersonal Den utlandsutbildade vårdpersonal som i dag inte tillåts arbeta med sitt yrke i Sverige är en outnyttjad resurs. För personer med vårdutbildning från ett EU- eller EES-land kan staten inte ställa

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1114 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 juni Fråga 2002/03:1114 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om behovet av vårdplatser inom psykiatrin Två tragiska vansinnesdåd har satt fokus på bristerna i den psykiatriska vården och omhändertagandet. Socialministern har fattat ett välkommet beslut att låta Socialstyrelsen utreda huruvida

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1085 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1085 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om satsningen på primärvården Den omtalade satsningen på primärvården i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården har inte fått avsedd effekt. Detta konstaterar Riksförsäkringsverket RRV i en nyligen genomförd rapport.

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:398 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:398 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den nationella vårdgarantin De borgerliga partierna i riksdagen presenterade våren 2002 ett förslag till nationell vårdgaranti. Därefter utlovade även regeringen en vårdgaranti. Detta trots att Socialdemokraterna i riksdagen

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: den nationella vårdgarantin

Skriftlig fråga 2002/03:865 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Fråga 2002/03:865 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utredningen angående medicinska specialiteter Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en översyn av antalet medicinska specialiteter. För närvarande pågår en remissrunda som beräknas vara färdig den 15 juni. Översynen av

Inlämnad: 2003-05-02 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:864 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Fråga 2002/03:864 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om sjuksköterskors förskrivningsrätt i skolhälsovården Under ett antal år har distriktssköterskor med 10 poängs farmakologi och sjukdomslära fungerat som objekt i en pilotstudie för att undersöka om andra grupper än läkare kan fungera

Inlämnad: 2003-05-02 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:504 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 11 februari Fråga 2002/03:504 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vården i livets slutskede I januari 2001 överlämnade Kommittén om vård i livets slutskede SOU 2001:6 sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen presenterade flera konkreta förslag för att patienter i livets slutskede

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:178 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 november Fråga 2002/03:178 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om undernäring hos äldre En ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet har undersökt problemet med näringsbrist bland äldre personer. Forskaren Lennart Christensson undersökte mer än 250 äldre personer när de fick plats

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1558 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2001/02:1558 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vård i gemensamma vårdsalar Bristen på vårdplatser på länssjukhuset Gävle-Sandviken har medfört att kvinnor och män vårdas i gemensamma vårdsalar. Många människor, särskilt äldre personer och vissa etniska minoriteter, kan

Inlämnad: 2002-08-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1339 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om försäkringsbolagens läkare En s.k. sakkunnigläkare anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av sjukjournaler och behandlande läkares invaliditetsintyg. Sakkunnigläkaren är oftast knuten till försäkringsbolagen genom

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1247 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 maj Fråga 2001/02:1247 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kartläggning om abort Riksdagens socialutskott klargjorde i betänkande 1993/94:SoU2 Vissa etiska frågor att en kartläggning borde göras av orsakerna till varför kvinnor väljer abort. Ingen kartläggning är dock genomförd. Visserligen

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering