Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:171 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 november Fråga 2001/02:171 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om effekter av maxtaxan Svenska kommunförbundets rapporter visar att antalet barn kommer öka inom förskoleverksamheten när maxtaxeförslaget är helt genomfört. Det kommer innebära än större barngrupper på landets förskolor och

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:674 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 februari Fråga 2000/01:674 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om invandrares inlärning av svenska Många personer som kommit från andra länder har under lång tid problem med det svenska språket. Det är besvärande på många sätt. Dels är det lätt att känna sig utanför om man inte kan

Inlämnad: 2001-02-13 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:926 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:926 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rätt till tjänstgöring 75 för alla med barn under åtta år Sedan flera år har ordinarie befattningshavare rätt till partiell tjänstledighet, 75 när man har barn under åtta år. Detta för att det ska finnas mer tid för barnet.

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:609 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 23 februari Fråga 1999/2000:609 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om övervikt bland ungdomar Mer än 30 av den svenska befolkningen är överviktig. Denna utveckling tyder på att övervikt är ett stort folkhälsoproblem. Övervikt och fetma har mycket allvarliga medicinska och psykosociala konsekvenser

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)