Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1371 av Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1371 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om tillståndsgivningen för 3 G-nät Regeringen har genom Post- och Telestyrelsen, PTS, i december 2000 givit fyra mobiltelefonioperatörer tillstånd att bygga ut nät för tredje generationens mobiltelefoni. Kraven är att mer än

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1223 av Brus, Sven (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1223 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om lokalisering av Integrationsverket När Integrationsverket tillskapades uttalades en tydlig viljeinriktning från regeringens sida att verkets lokaler skulle lokaliseras till Navestad i Norrköping. Så skedde också efter en kortare tid i centrala

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:430 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:430 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av funktionshindrade Handikappolitiken bygger på målsättningen full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. För att uppnå dessa mål krävs insatser som berör många områden för offentligt beslutsfattande.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:418 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Interpellation 2001/02:418 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om invandrares resurs som arbetskraft I Sverige är arbetslösheten ca 15 en siffra som regeringen döljer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt råder arbetskraftsbrist inom många branscher. Både näringslivet, kommun

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:949 av Skånberg, Tuve (kd)

den 22 mars Fråga 2001/02:949 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om religionsfriheten Flera tendenser visar att religionsfriheten riskerar att begränsas i Sverige i dag. Så t.ex. ville en församling i Malmö delta i Malmös Påsk-i-City med bl.a. ett krucifix för att gestalta och berätta om Jesus

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:702 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 februari Fråga 2001/02:702 av Margareta Viklund kd till statsrådet Mona Sahlin om värdegrund Under de senaste veckorna har vi genom framför allt mordet på Fadime Sahindal blivit påminda om att människor i vårt land har en annorlunda syn på det som är basen för samhällets uppbyggnad, nämligen mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2002-02-08 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:559 av Ayoub, Magda (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:559 av Magda Ayoub kd till statsrådet Mona Sahlin om IOM-rapporten Enligt en färsk rapport från IOM, Internationella organisationen för migration, anser hälften av dem som invandrat från Afrika och Asien att deras etniska bakgrund hindrat dem från att få jobb i Sverige. Av dem med indisk

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:531 av Agestav, Amanda (kd)

den 17 januari Fråga 2001/02:531 av Amanda Agestav kd till statsrådet Mona Sahlin om pappaledighet och företag Ny forskning av Philip Hwang och sociologen Linda Haas vid Göteborgs universitet visar att en tredjedel av de 200 företag som deltog i studien passivt motverkar föräldraledighet för män. Enligt studien finns

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:521 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 januari Fråga 2001/02:521 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om forskning om belastningsskador Belastningsskador ger upphov till ett flertal långtidssjukdomar, inte minst för kvinnor. För närvarande pågår det en diskussion mellan Arbetslivsinstitutet, Belastningsskadecentrum och Näringsdepartementet

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:381 av Lantz, Kenneth (kd)

den 7 december Fråga 2001/02:381 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne Framväxten av nazistiska och rasistiska tendenser och grupperingar är ett hot mot demokratin och vår gemensamma värdegrund. Hotbilder finns i hela landet, inte minst i Skåne som har haft flera aktiva nynazistiska grupper

Inlämnad: 2001-12-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:349 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 4 december Fråga 2001/02:349 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Mona Sahlin om postservice i glesbygden Posten genomgår just nu en stor omorganisering. Många postkontor läggs ned och i stället ska postens service flytta in i bensinstationer och mataffärer. När postens stora omorganisering blev känd för allmänheten

Inlämnad: 2001-12-04 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:90 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 november Interpellation 2001/02:90 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om diskriminering av kvinnor vid barnafödande Barnafödandet har aldrig varit så lågt i Sverige som 1999. Samtidigt har heltidsarbetande kvinnor en inkomst som är 84 av männens. Inom TCO och SACO är motsvarande

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:212 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 november Fråga 2001/02:212 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om kassaservice på landsbygden Regeringen har lovat svenska folket en fungerande kassaservice i hela landet. Post-i-butik är ett bra sätt att ge denna service, en lösning som ofta innebär bättre och längre öppettider än på det

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:175 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 november Fråga 2001/02:175 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Björn Rosengren om refillkort till mobiltelefoner Kvinnojouren i Luleå har uppmärksammat mig på ett problem för kvinnor som är i konflikt med tidigare äkta män eller partner. I ökande utsträckning får denna grupp av kvinnor hotfulla och kränkande

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:54 av Brus, Sven (kd)

den 2 november Interpellation 2001/02:54 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av äldre Inom knappt två årtionden kommer antalet invånare i Sverige över 65 år att vara två miljoner. En politik för att möta detta samhälles speciella behov, och ta till vara dess möjligheter, måste utformas redan

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)