Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:584 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:584 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om Småföretagsdelegationens förslag den 28 april Enligt statsrådet har en tredjedel av Småföretagsdelegationens 71 förslag genomförts. Småföretagare runtom i landet säger sig ha märkt föga av dessa reformer. Med anledning av detta vill jag ställa följande

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:516 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:516 av Maria Larsson kd till näringsministern om tillväxtavtal den 31 mars Tillväxtavtalen ligger just på länsstyrelsernas beslutsbord. De har föregåtts av ett omfattande arbete runtom i landet. Nya nätverk har spunnits kring ett viktigt framtidsarbete. Redan den 15 juni 1998 inkom från länsstyrelser/självstyrelseorgan

Inlämnad: 1999-03-31 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:350 av Eldensjö, Kjell (kd)

Fråga 1998/99:350 av Kjell Eldensjö kd till näringsministern om certifierade miljövarudeklarationer den 11 februari Uppgifter finns om att svenska regeringen givit Miljöstyrningsrådet i uppdrag att svara för att ett svenskt system för miljövarudeklarationer etableras. Systemet skall enligt uppgift bygga på certifiering

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:285 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:285 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om Estonia den 27 januari Griftefriden är skyddad i lag. Denna lag tillämpas vad gäller förlista M/S Estonia som en följd av det avtal som träffades den 23 februari 1995 om att stifta lagar som förbjuder all s.k. undervattensverksamhet vid Estonia.

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:115 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1998/99:115 av Ulf Björklund kd till statsministern om de samiska frågornas hantering den 27 november Det finns i dag ett stort antal grundläggande frågor med samiska förtecken inom regeringens ansvarsområde. Ett antal viktiga utredningar som berör grundläggande frågor angående framtiden och utvecklingen av det

Inlämnad: 1998-11-27 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)