Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1064 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1064 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om patientsäkerheten när läkare dömts för brott den 31 augusti I juni i år dömdes en privatpraktiserande läkare av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för fyra fall av sexuellt utnyttjande och ett fall av sexuellt ofredande mot unga kvinnor. Domen

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:989 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:989 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om kartläggning av orsak till abort den 5 augusti År 1993 beslutade riksdagen att en kartläggning skulle göras beträffande vilka faktorer som leder till att en kvinna gör abort. Sedan dess har jag på olika sätt sökt att få vetskap om vad som skett. Tyvärr

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:933 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:933 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om vård av Alzheimersjuka den 13 juli En grupp människor som kommit i skymundan är de många som i dag drabbas av demens. De drabbade känner hur de sakta förlorar fästet i tillvaron och mister kontakten med vänner och familj. Rädsla och frustration är vanliga

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:791 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:791 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om demenssjuka FN:s deklaration om mänskliga rättigheter firar i år 50-årsjubileum. Deklarationen innehåller 30 artiklar. Enligt artikel 25 har alla rätt till erforderlig vård och omsorg. Med utgångspunkt från denna deklaration har FN utarbetat standardregler

Inlämnad: 1998-05-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:786 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:786 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om självmord bland unga Nyligen fick vi rapporter om att alltfler unga begår självmord. Mellan åren 1993 och 1996 har antalet självmord i denna grupp fördubblats. Barnombudsmannen Louise Sylwander säger i en kommentar att vi ser det här som ett oroande varningsteckenUnder

Inlämnad: 1998-05-25 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:769 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:769 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om etableringsmöjligheter för sjukgymnaster Det finns i dag en stor efterfrågan på sjukgymnastik. En etableringskontroll råder genom att landstingen avgör om en privat sjukgymnast skall få samverkansavtal med sjukvårdshuvudmannen. Många landsting är restriktiva

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:628 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:628 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om reumatikersjukhuset i Östersund I Sverige lider ca 12 av befolkningen av reumatiska sjukdomar. De flesta är kvinnor. En reumatisk sjukdom är huvudsakligen kronisk och för närvarande finns ingen bot. Det är därför viktigt att både satsa på forskning och

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:627 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:627 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om förebyggande av prostatacancer Sedan flera år finns screening- verksamhet för att förebygga cancer i livmodern och brösten hos kvinnor. Denna verksamhet har varit framgångsrik. Att hitta en cancertumör i ett tidigt skede är av avgörande betydelse för

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:569 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:569 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om åldersgränsen för assistans enligt LSS Vi kristdemokrater har många gånger på olika sätt krävt att den som haft rätt till personlig assistans enligt LSS skall få behålla denna rätt även efter fyllda 65 år. Vi anser att det är oetiskt att diskriminera äldre

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:438 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:438 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om den ideella föreningen Överviktigas Riksförbund Övervikt är ett problem för alltfler svenskar. Minst 250 000 personer har allvarliga problem hälsomässigt och socialt på grund av sin övervikt. Förutom de direkta problemen som fetman orsakar den enskilde

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:378 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:378 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om taxorna för hemtjänst m.m. I en undersökning från Statistiska centralbyrån SCB som helt nyligen presenterats visas det att en av tio pensionärer som är över 75 år avstår från den kommunala hemtjänsten. Under senare år har avgifterna inom äldreomsorgen ökat

Inlämnad: 1998-01-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:311 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:311 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om PKU-registret För att göra en genetisk analys behöver man bara en eller några få celler från en person, t.ex. i form av blodprov. Om man bygger upp ett register med alla svenskars blodprov så skulle detta sedan bl.a. kunna användas vid kriminaltekniska

Inlämnad: 1998-01-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:255 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:255 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om Demensförbundet Antalet demenssjuka i Sverige beräknas uppgå till mellan 150 000 och 200 000 personer, vilket dessutom är siffror som kommer att öka då antalet äldre ökar i framtiden. Sjukdomen är således en av de allra viktigaste folksjukdomarna i vårt

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:225 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:225 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om tobakslagen och kommunerna Efter många års diskussioner beslutade riksdagen 1996 om en åldersgräns på 18 år för inköp av tobak. Det är väl motiverat utifrån medicinska och sociala grunder. Vi får ofta rapporter som visar att speciellt unga kvinnor röker

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:194 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om LVU och sekretess Syftet med LVU är att ge barn som behöver det, skydd och möjligheter till god omvårdnad. LVU möjliggör beslut om sekretess av barnets vistelseort om en vårdnadshavare utgör en direkt fara för barnet. För barn som omhändertas i späd ålder

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:112 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:112 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om äldreomsorgen Många äldre upplever i dag att deras möjligheter att påverka sin vård och omsorgssituation är mycket begränsade. I många kommuner får exempelvis inte den enskilde bestämma eller påverka vilka uppgifter som hemtjänsten skall göra under de

Inlämnad: 1997-11-06 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Paginering