Dokument & lagar (2 438 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1409 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1409 Stöd till yrkesfisket under coronakrisen av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Coronakrisen slår hårt mot det svenska yrkesfisket i allmänhet och mot västkustens skaldjursfiske i synnerhet. Särskilt är det kräftfisket som drabbats när den betydelsefulla och omfattande exporten har tvärnitat

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1409 av Johan Hultberg (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:407 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2019/20:407 Prioritering av elever vid skolval av Dennis Dioukarev SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverigedemokraterna har med bestörtning tagit del av den mediala rapporteringen om att nyanlända givits förtur framför svenska elever i skolvalet i Göteborg. Förtvivlade föräldrar och elever känner

Inlämnad: 2020-05-22 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:407 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1388 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1388 Åtgärder för småskaligt och kustnära fiske av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Dagligen hörs larm gällande Östersjötorskens akuta situation. Så här års kan vi se ett nytt storskaligt fiske pågå utanför Stockholms skärgård. Det är industritrålare som fiskar väldigt mycket strömming

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1388 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1387 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1387 Svenskt yrkesfiske och fiskekvoter av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson angående den storskaliga trålningen i Stockholms skärgård. Detta med anledning av risken att hela ekosystemet sätts ur spel och av

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1387 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1378 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2019/20:1378 Livsmedelsstrategin av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vi är många som värnar det svenska lant- och skogsbruket av många orsaker. Vår svenska livsmedelsproduktion är kritiskt viktig i många avseenden. Svenska bönder har under mycket lång tid arbetat idogt med att i dag kunna vara bland

Inlämnad: 2020-05-18 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1378 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1358 av Roger Haddad (L)

Fråga 2019/20:1358 Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Liberalerna återkommer i frågan om vikten av att gymnasieskolans elever, i synnerhet de som går i årskurs tre, får ett bättre stöd och möjligheter att kunna slutföra sina studier på ett

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1358 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1357 av Nina Lundström (L)

Fråga 2019/20:1357 Trålning av strömming utmed kusten av Nina Lundström L till Statsrådet Jennie Nilsson S Industriella trålare i Östersjön fiskar upp stora mängder strömming. Strömmingen säljs och blir bland annat fiskmjöl och foder. Industritrålarna följer reglerna och kvoterna. Det är tillåtet att tråla fyra sjömil

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1357 av Nina Lundström (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1352 av Elin Segerlind (V)

Fråga 2019/20:1352 Utflyttad trålgräns av Elin Segerlind V till Statsrådet Jennie Nilsson S Situationen för det svenska lokala fisket är akut, inte bara i tider av pandemi utan detta är en situation som har pågått under lång tid. I dag är det svårt att överleva på de fångster som finns att tillgå vilket påverkar i det

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1352 av Elin Segerlind (V) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1351 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2019/20:1351 Behovet av säsongsarbetare inom trädgårdsnäringen av Magnus Oscarsson KD till Utrikesminister Ann Linde S Företag inom den svenska trädgårdsnäringen har inför årets säsong ett stort behov av utländsk säsongsbetonad arbetskraft. Jag har i tidigare fråga 2019/20:1205 till Jennie Nilsson fått bekräftat

Inlämnad: 2020-05-13 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1351 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:397 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2019/20:397 Fiskestopp på Skånekusten av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Från maj månad i år och fyra månader därefter beläggs den skånska sydkusten upp till höjd med Öland med ett stopp på sillfiske. Fiskestoppet kritiseras för att det inte träffar det lekområde som avses. Den bifångst

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-29 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:397 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1320 av Roger Haddad (L)

Fråga 2019/20:1320 Förordningen om distansundervisning i grundskolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S För några veckor sedan beslutade regeringen om en ny förordning som öppnar för grundskolor att under vissa förhållanden bedriva distansundervisning. Det innebär att elever eller lärare som på

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1320 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1307 av Elin Segerlind (V)

Fråga 2019/20:1307 Industrifisket i Östersjön av Elin Segerlind V till Statsrådet Jennie Nilsson S Det svenska fisket står inför stora utmaningar. Problemet med att överleva på sitt fiske är särskilt markant för de som fiskar kustnära och som landar i lokala hamnar där tillgången på goda bestånd är låg. Orsakerna till

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1307 av Elin Segerlind (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1294 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2019/20:1294 Läxhjälp under coronapandemin av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S I praktiskt taget hela skolväsendet görs nu stora insatser för att mildra effekterna av den pågående coronapandemin. På kort tid har hela gymnasieskolan övergått till fjärr- och distansundervisning och i många

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1294 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2019/20:1291 Kvaliteten i sfi-undervisningen under coronapandemin av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Sedan ett par veckor tillbaka bedrivs all undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans. Detta gäller även undervisningen i svenska för invandrare, sfi. På många håll, och för

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1280 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1280 Trålfiske i Stockholms län av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Larmen kring Östersjötorskens akuta situation duggar allt tätare och kommer från flera olika håll. Så här års kan vi se ett nytt storskaligt fiske pågå utanför Stockholms skärgård. Det är industritrålare som fiskar väldigt

Inlämnad: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1280 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1273 av John Widegren (M)

Fråga 2019/20:1273 Bredbandsstöd till landsbygden av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Under den nuvarande krisen har en god uppkoppling för att inte stänga ned samhället varit helt avgörande. Allt fler använder digitala hjälpmedel för att klara av vardagen utvecklingen kommer att snabbas på och extra viktigt

Inlämnad: 2020-04-28 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1273 av John Widegren (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1270 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1270 Beredskap gällande kemikalier till vattenrening och avlopp av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Mikael Damberg S Coronakrisen har gett en tydlig bild av bristerna inom svensk beredskap. Men det är inte första gången vi varnas. Skogsbränder och extremväder som har påverkat livsmedelsproduktionen

Inlämnad: 2020-04-27 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1270 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:395 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2019/20:395 Fiskestopp på Skånekusten av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Från maj månad i år och fyra månader därefter beläggs den skånska sydkusten upp till i höjd med Öland med ett stopp på sillfiske. Fiskestoppet kritiseras för att det inte träffar det lekområde som avses. Den bifångst

Inlämnad: 2020-04-24 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2019/20:395 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1251 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2019/20:1251 Inreseförbudet och skogsnäringen av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Jennie Nilsson S Regeringen har fattat beslut om en förordning 2020:127 om tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Åtgärden är

Inlämnad: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1251 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1231 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:1231 Rättvisa betyg av Lotta Olsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Under coronapandemin har våra gymnasier beordrats att bedriva undervisning på distans. Detta innebär för avgångseleverna att de inte på samma sätt som tidigare träffar sina lärare. Detta kan innebära att det samtidigt blir svårt

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1231 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB)