Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1054 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 februari Fråga 2005/06:1054 av Chatrine Pålsson kd till justitieminister Thomas Bodström s Narkotikahandel över Internet Torsdagen den 16 februari deltog jag i en öppen utfrågning angående tillgång till narkotika som riksdagens socialutskott anordnade. Med på utfrågningen var Kim Nilvall från Rikskriminalen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:398 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 31 mars Interpellation 2003/04:398 av Chatrine Pålsson kd till justitieminister Thomas Bodström om Kalmar läns tingsrätter Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. Vår tidigare så väl fungerande tingsrättsorganisation är på god väg att raseras av Socialdemokraternas reformiver. Kristdemokraterna har sedan

Inlämnad: 2004-03-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:108 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 14 november Interpellation 2003/04:108 av Chatrine Pålsson kd till justitieminister Thomas Bodström om vissa sexualbrottsfrågor Enligt nuvarande lagstiftning är det brottsligt att ha sexuellt umgänge med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denna person befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1123 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Fråga 2001/02:1123 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Dagens lagregler gör det omöjligt att förvärva en av lägenheterna i ett flerbostadshus med äganderätt. För att möjliggöra ägandet av bostäder även i flerfamiljshus och för att kunna bygga nya fastigheter på

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:418 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Interpellation 2001/02:418 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om invandrares resurs som arbetskraft I Sverige är arbetslösheten ca 15 en siffra som regeringen döljer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt råder arbetskraftsbrist inom många branscher. Både näringslivet, kommun

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1110 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 25 april Fråga 2001/02:1110 av Chatrine Pålsson kd till justitieminister Thomas Bodström om barnpornografi på Internet Nu har det återigen rapporterats om hur barn förekommer i pornografiska bilder via Internet. Denna gång är det Internetföretag som via s.k diskussionsgrupper sprider bilderna på nätet. Detta är

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:770 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:770 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om handläggningstid i hovrätt för tvistemål Det saknas ett allmängiltigt svar på vad som kan anses vara en längsta tid för handläggning i hovrätten för mål av icke-komplicerad natur. Ett exempel är en dom om frikraftsersättning

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:599 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:599 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen mot barnpornografi Genom lagändringen per den 1 januari 1999 flyttades barnpornografibrottet från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden. Reglerna om barnpornografi kom att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:521 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 januari Fråga 2001/02:521 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om forskning om belastningsskador Belastningsskador ger upphov till ett flertal långtidssjukdomar, inte minst för kvinnor. För närvarande pågår det en diskussion mellan Arbetslivsinstitutet, Belastningsskadecentrum och Näringsdepartementet

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:122 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 december Interpellation 2001/02:122 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om ekobrottsmyndigheten Skövde kommun har genom medierna informerats om att den enhet för ekobrottsbekämpning som finns lokaliserad till Skövde hotas av nedläggning. En mycket värdefull kontakt har etablerats mellan

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:90 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 november Interpellation 2001/02:90 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om diskriminering av kvinnor vid barnafödande Barnafödandet har aldrig varit så lågt i Sverige som 1999. Samtidigt har heltidsarbetande kvinnor en inkomst som är 84 av männens. Inom TCO och SACO är motsvarande

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:34 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 2001/02:34 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionslagstiftningen Lagstiftningen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. En översiktlig rapport från Socialstyrelsen SoS-rapport 2000:5 redovisade en översiktlig kartläggning

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitutionslagstiftningen

Skriftlig fråga 2000/01:1427 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1427 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om uppföljning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD inrättades 1928 och dess domkrets omfattar hela landet.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1205 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1205 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om kvinnors hälsa och prostitution Under Sveriges ordförandeskap i EU är Tyskland berett att göra ett stort skamgrepp genom att godkänna prostitutionen som ett arbete. Prostitution ska inte längre betraktas som osedligtVerksamheten

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:482 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 21 december Fråga 2000/01:482 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om narkotikahandel och trafficking Enligt Rikskriminalpolisens Rikskrim expert inom området trafficking finns det ingen svensk undersökning, rapport eller forskning rörande sambandet mellan narkotikahandel och trafficking

Inlämnad: 2000-12-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:119 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 november Interpellation 2000/01:119 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om trafficking Att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse har förbjudits genom en särskild lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. Denna gäller att mot ersättning skaffa sig en tillfällig

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1263 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1263 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om ansvaret för rikstäckande kassaservice I månadsskiftet april-maj ställde jag en fråga till statsrådet Björn Rosengren med rubriken Posten och medborgarkontorAnledningen till frågan var då att många, inte minst äldre

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:752 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:752 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om satsning på turismen Den svenska turismen släpar efter den internationella turismen. En av orsakerna är otillräckliga marknadsföringsinsatser. Som jämförelse kan nämnas att satsningar i Irland har lett till resultat synliga i exportsiffror

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering