Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:570 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:570 av Chatrine Pålsson kd till justitieministern om pass som legitimationshandling Tyvärr drabbas många i vårt land av stöld i olika former. Detta är påfrestande på många sätt, inte minst för att det kränker den personliga integriteten. Att bli av med plånboken är både integritetskränkande och medför

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:292 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:292 av Chatrine Pålsson kd till justitieministern om jourdomstolar Under senare år har rättskedjandvs. den tid som går från att ett brott har begåtts till att en dom faller, blivit allt längre. Detta är negativt på flera sätt. Dels riskerar långa handläggningstider resultera i att färre brott klaras upp,

Inlämnad: 1997-12-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)