Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1893 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 juni Fråga 2004/05:1893 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om glesbygdens framtid Hela Sverige ska leva har länge varit ett vägledande mantra i den så kallade regionalpolitiken. För att lyckas med detta mål måste en ny policy för företagsamhet med fokus på decentralisering och konkurrensutsättning

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:470 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 mars Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om nya tåg till Kalmar och Östergötland År 2004 är ett mörkt år för Kalmar län. Relativt sett kanske sydöstra Sverige är den del av vårt land som haft det tuffaste arbetsmarknadsläget under senare tid. Trots detta tvingas vi

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Interpellation 2004/05:339 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lokalisering av statliga myndigheter Lokaliseringsutredningens förslag om att flytta 19 myndigheter från Stockholm är en konsekvens av det försvarsbeslut Socialdemokraterna fattat tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lokalisering av statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2003/04:1614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1614 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om omfördelning av högskoleplatser Högskolan har ett strukturellt problem. Antalet sökande ökar och kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1523 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1523 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters försörjningsmöjligheter under sommaren Den förra stora högskolepropositionen från regeringen hette Den öppna högskolan Där fanns förslag för göra högskolan tillgänglig för fler. Tyvärr släpar arbetet med

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:275 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:275 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lag om cykelhjälm Varje år omkommer mellan 40 och 50 cyklister i trafiken och mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas. Det är ungefär hälften av alla som skadas i trafiken. Av de cyklister som omkommer och saknar cykelhjälm

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lag om cykelhjälm

Skriftlig fråga 2000/01:1127 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1127 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleutbildning i medicinsk fotvård I regeringens höstproposition 1998 beslutades att uppdra åt Karolinska Institutet och Linköpings universitet att anordna en högskoleutbildning i medicinsk fotvård. Utbildningen skulle

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:665 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 mars Fråga 1999/2000:665 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om kunskap om tungmetaller under läkarutbildningen Många människor har genom åren drabbats av reaktioner som av allt att döma härrör sig från tungmetaller. Detta har bl.a. annat lett till att vi i riksdagen fattat beslut om

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 februari Fråga 1999/2000:614 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om farmaceutbrist Enligt uppgift är det stor risk att flera apotek tvingas stänga på grund av farmaceutbristen. Värst drabbad är för närvarande apoteksgrupp Västernorrland där 23 apotek tvingas stänga om inte omedelbart minst

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:580 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 17 februari Fråga 1999/2000:580 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om invandrares ersättning under grundskoleutbildning Många invandrare som kommer till Sverige saknar grundskolekompetens. Många gånger innebär detta att de saknar utbildning för att få ett arbete. För tillfället uppbär många

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:753 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:753 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Thomas Östros om hushållstjänster Ett stort problem för många barnfamiljer är att tiden inte räcker till både för förvärvsarbete och arbetet i hemmet. Resultatet blir att alltfler småbarnsföräldrar känner sig stressade och otillräckliga vilket inverkar negativt

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:714 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:714 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om föräldraledighet Under fyrpartiregeringens tid infördes vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Samtidigt infördes rätt till tjänstledighet under de tre första åren. Hela 70 av alla som hade barn mellan ett och tre år utnyttjade denna

Inlämnad: 1998-05-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)