Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1326 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 30 mars Fråga 2005/06:1326 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Undernäring på särskilda boenden Enligt en undersökning ledd av Albert Westergren, klinisk lektor vid Centralsjukhuset i Kristianstad, riskerar var fjärde äldre på särskilda boenden undernäring. Dessa siffror är mycket alarmerande

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:212 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 januari Interpellation 2005/06:212 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Ojämlik vård för bröstcancersjuka kvinnor över 70 år Det finns strax över 300 000 människor som lever med en cancersjukdom i Sverige. De som överlevt har många gånger gjort det tack vare framgångsrik behandling. Enligt

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:138 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 november Interpellation 2005/06:138 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Läkemedelsförsäkringen Den 22 november deltog jag i ett seminarium som Förbundet Blödarsjuka i Sverige arrangerade. De tog upp mycket viktiga frågor som bland annat gällde rättssäkerheten för dem som har drabbats av

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:59 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 oktober Interpellation 2005/06:59 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Aktiv livshjälp i stället för aktiv dödshjälp Vi har alla under de senaste dagarna kunnat följa Joakim Alpgårds tragiska öde som slutade på en självmordsklinik i Schweiz. Jag tror inte att någon av oss fördömer Joakims

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:157 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 oktober Fråga 2005/06:157 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Antalet uroterapeuter Det finns ca 500 000 personer med urininkontinens i Sverige. Gruppen utgör 6 av befolkningen och kvinnor är särskilt drabbade. 10 av alla kvinnor i Sverige har besvär med urininkontinens och andelen ökar

Inlämnad: 2005-10-18 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2131 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2131 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om biståndsbedömningen inom äldreomsorgen I en ny rapport, Biståndshandläggare ett omöjligt uppdrag, från stiftelsen Äldrecentrum beskrivs hur kommunernas biståndshandläggare har att hantera en komplicerad verklighet med förväntningar

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1893 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 juni Fråga 2004/05:1893 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om glesbygdens framtid Hela Sverige ska leva har länge varit ett vägledande mantra i den så kallade regionalpolitiken. För att lyckas med detta mål måste en ny policy för företagsamhet med fokus på decentralisering och konkurrensutsättning

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:568 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 2 maj Interpellation 2004/05:568 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om värdighetsgaranti I en mycket intressant och trevlig interpellationsdebatt som jag själv hörde i kammaren mellan statsrådet och Alf Svensson fredagen den 17 december 2004 togs frågan upp om äldres situation och palliativ vård.

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:509 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 april Interpellation 2004/05:509 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om cancervården 1997 beslutade riksdagen om prioriteringar inom vården. Beslutet innebar bland annat att personer med cancersjukdomar tillhör prioriteringsgrupp 1. Trots det får vi gång på gång rapporter om att personer med

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:470 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 mars Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om nya tåg till Kalmar och Östergötland År 2004 är ett mörkt år för Kalmar län. Relativt sett kanske sydöstra Sverige är den del av vårt land som haft det tuffaste arbetsmarknadsläget under senare tid. Trots detta tvingas vi

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1023 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 februari Fråga 2004/05:1023 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om mobbning inom vården och omsorgen Arbetsgivare är enligt lag skyldig att se till att en anställd kan utföra sitt arbete utan att riskera att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Enligt Statistiska centralbyrån uppger 5 av alla

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Interpellation 2004/05:339 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lokalisering av statliga myndigheter Lokaliseringsutredningens förslag om att flytta 19 myndigheter från Stockholm är en konsekvens av det försvarsbeslut Socialdemokraterna fattat tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lokalisering av statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2004/05:809 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 januari Fråga 2004/05:809 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om vestibulit Vestibulit är ett smärttillstånd i kvinnans underliv som yttrar sig i sveda eller smärta. Problematiken har alltmer uppmärksammats de senaste åren och många läkare menar att fler och fler drabbas. Detta vidimeras också

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:808 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 januari Fråga 2004/05:808 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om graviditetsstödjande åtgärder Antalet aborter som utförs i Sverige varje år ligger stadigt runt 35 000. Bakom varje siffra finns en kvinna som befinner sig i en av de svåraste situationer en människa kan hamna i. Ett beslut om

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:175 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:175 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om demensvården Demenssjuka personer tillhör en av samhällets mest utsatta grupper med omfattande behov av vård och omsorg. Antalet demenssjuka i Sverige är omkring 139 000. Ungefär 24 000 personer insjuknar i demens varje

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:72 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:72 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om upprustning av psykiatrin Bristerna inom den psykiatriska vården i Sverige har debatterats häftigt under 2003 och 2004. Ett antal brutala våldsbrott har fäst uppmärksamheten på de stora grupper av psykiskt sjuka människor

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:46 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 oktober Interpellation 2004/05:46 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om larmet om läkemedlet Vioxx Försäljningen av läkemedlet Vioxx drogs med omedelbar verkan in föregående vecka över hela världen. Orsaken är en amerikansk långtidsstudie som visar att det föreligger ökad risk för hjärtinfarkt

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:7 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 september Interpellation 2004/05:7 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson om stopplagens konsekvenser för vårdpersonalen Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kom den 11 februari i år fram till en överenskommelse om vårdens ägarformer. En punkt i överenskommelsen var

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2002/03:275 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:275 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lag om cykelhjälm Varje år omkommer mellan 40 och 50 cyklister i trafiken och mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas. Det är ungefär hälften av alla som skadas i trafiken. Av de cyklister som omkommer och saknar cykelhjälm

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lag om cykelhjälm
Paginering