Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1096 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 24 februari Fråga 2005/06:1096 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Postens diskriminering av funktionshindrade individer För att tillförsäkra äldre och funktionshindrade i glesbygd en fullgod postservice upphandlas årligen en så kallad utsträckt lantbrevbärarservice just för hushåll bestående

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:996 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 10 februari Fråga 2005/06:996 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Svensk och finsk postservice på landsbygden Vid upprepade tillfällen har jag debatterat Posten AB:s försämrade service på landsbygden med statsrådet Ulrica Messing. I en interpellationsdebatt den 22 november sade statsrådet

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:650 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 16 december Fråga 2005/06:650 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Mellansverige och sjöräddningskapaciteten Under 49 dagar, med början i dag, finns ingen sjöräddningskapacitet för att undsätta personer som råkar i sjönöd i Mellansverige i Stockholms skärgård, längs Upplandskusten och stora

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:619 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 december Fråga 2005/06:619 av Mikael Oscarsson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Beredskap för elbrist På kort tid har nu nordiskt elproduktionsbortfall gjort att såväl Danmark som Finland vänt sig till den svenska regeringen om varför inte eldistributionen till dessa länder har fungerat. Det

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:471 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 24 november Fråga 2005/06:471 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Försämrad postservice för funktionshindrade Jag har vid upprepade tillfällen frågat regeringen om Postens försämringar i lantbrevbärarservicen och vad regeringen ämnar göra åt dem. Utgångspunkten har varit situationen i byn

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:56 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 21 oktober Interpellation 2005/06:56 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice Föreställ dig att du som boende på Kungsholmen i Stockholm, exempelvis vid Fridhemsplan, fick din post utdelad i en brevlåda vid Slussen, cirka tre kilometer från

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:40 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 22 september Fråga 2005/06:40 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice Utveckling, förbättring och kvalitet är viktiga ord i EU:s postdirektiv 97/67/EG. Enligt direktivet ska medlemsländerna säkerställa att de som tillhandahåller samhällsomfattande

Inlämnad: 2005-09-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1980 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 juli Fråga 2004/05:1980 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing om försämring av postservice Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för människor som bor på landsbygden. Att posten fungerar är naturligtvis en absolut grundförutsättning. I Uppland har många hushåll och företagare på glesbygden

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1893 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 juni Fråga 2004/05:1893 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om glesbygdens framtid Hela Sverige ska leva har länge varit ett vägledande mantra i den så kallade regionalpolitiken. För att lyckas med detta mål måste en ny policy för företagsamhet med fokus på decentralisering och konkurrensutsättning

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:470 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 mars Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om nya tåg till Kalmar och Östergötland År 2004 är ett mörkt år för Kalmar län. Relativt sett kanske sydöstra Sverige är den del av vårt land som haft det tuffaste arbetsmarknadsläget under senare tid. Trots detta tvingas vi

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:878 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 4 februari Fråga 2004/05:878 av Mikael Oscarsson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om sanering av förfallna fastigheter Det finns fastigheter, eller snarare ruiner till fastigheter, som ägs av upplösta juridiska personer och som saknar saluvärde. Ett sådant exempel, som prövats i flera instanser, är

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari Interpellation 2004/05:339 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lokalisering av statliga myndigheter Lokaliseringsutredningens förslag om att flytta 19 myndigheter från Stockholm är en konsekvens av det försvarsbeslut Socialdemokraterna fattat tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lokalisering av statliga myndigheter

Interpellation 2003/04:223 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 9 januari Interpellation 2003/04:223 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om åtgärder mot antisemitism Många arabiska invandrare behåller kontakten med sina forna hemländer med hjälp av ett dussintal arabiska TV-kanaler som via satellit även når Sverige. Med en parabol på balkongen eller genom utbudet

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:275 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:275 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lag om cykelhjälm Varje år omkommer mellan 40 och 50 cyklister i trafiken och mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas. Det är ungefär hälften av alla som skadas i trafiken. Av de cyklister som omkommer och saknar cykelhjälm

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lag om cykelhjälm

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:580 av Pålsson , Chatrine (kd)

den 17 februari Fråga 1999/2000:580 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om invandrares ersättning under grundskoleutbildning Många invandrare som kommer till Sverige saknar grundskolekompetens. Många gånger innebär detta att de saknar utbildning för att få ett arbete. För tillfället uppbär många

Inlämnad: 2000-02-18 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:238 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 18 november Fråga 1999/2000:238 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om förenklade regler för småföretag Det är krångligt att vara småföretagare i Sverige. En enorm mängd regler och förordningar som ständigt byggs på med nya gör att djungeln av regler i praktiken är ogenomtränglig för den enskilde

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:714 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:714 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om föräldraledighet Under fyrpartiregeringens tid infördes vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Samtidigt infördes rätt till tjänstledighet under de tre första åren. Hela 70 av alla som hade barn mellan ett och tre år utnyttjade denna

Inlämnad: 1998-05-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)