Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Pär Nuder s Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:212 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 november Fråga 2001/02:212 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om kassaservice på landsbygden Regeringen har lovat svenska folket en fungerande kassaservice i hela landet. Post-i-butik är ett bra sätt att ge denna service, en lösning som ofta innebär bättre och längre öppettider än på det

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:997 av Strömbom, Inger (kd)

Frågan är återtagen den 2 april Fråga 2000/01:997 av Inger Strömbom kd till statsminister Göran Persson om grönt kunskapslyft I partiledardebatten onsdagen den 19 januari 2000 sade statsministern, enligt riksdagens snabbprotokoll: Låt mig bara säga några ord om någonting som jag tycker är ohyggligt viktigt innan jag

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:264 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:264 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om ekonomin i Stockholm Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Utifrån landet har

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:81 av Strömbom, Inger (kd)

den 31 oktober Interpellation 2000/01:81 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationer och bostäder i Stockholm Stockholm är Sveriges enda riktiga storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1096 av Strömbom, Inger (kd)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1096 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om lagen om ledigt för att starta eget Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet 1997:1293 innebär att den som varit anställd hos en arbetsgivare antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv

Inlämnad: 2000-06-08 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars Fråga 1999/2000:675 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl. Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre

Inlämnad: 2000-03-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:584 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:584 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om Småföretagsdelegationens förslag den 28 april Enligt statsrådet har en tredjedel av Småföretagsdelegationens 71 förslag genomförts. Småföretagare runtom i landet säger sig ha märkt föga av dessa reformer. Med anledning av detta vill jag ställa följande

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)